Toolbox

Basisonderwijs

Uit de tabel blijkt dat er in het basisonderwijs tussen 2010 en 2025 31.534 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het Brussels Gewest.

Basisonderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – sept. 2018)
Geplande plaatsen
(tegen 2025)
             Totaal    
Franstalig onderwijs 15137 7370 22507
Nederlandstalig onderwijs 7046 1981 9027
TOTAAL 22183 9351 31534

 Monitoring van het schoolaanbod – december 2018 – Dienst Scholen, perspective.brussels

Gecreërde of geplande schoolplaatsen in het gewoon basis onderwijs tegen 2025

Bron : Monitoring van het schoolaanbod – december 2018 – Dienst Scholen van perspective.brussels