Onze partners

Perspective werkt samen met alle betrokken partners i.v.m. de ruimtelijke ordening en de statistische en socio-economische analyses van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Vergadering - Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)
  Vergadering - Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC)
  © perspective.brussels

  Beschrijving

  Perspective hanteert systematisch een partnerschapsbenadering, waarbij ze haar missies koppelt aan die van haar partners en samenwerkt met alle actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de regio. Deze samenwerking wordt met name gestructureerd door het territoriaal platform en door het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO).

  Territoriaal platform

  Het territoriale platform is een informeel orgaan dat Perspective, Urban, MSI en Citydev samenbrengt. Dit platform maakt uitwisselingen tussen de verschillende instellingen over hun respectieve missies mogelijk en biedt een forum om hun banden te versterken. Het leidt ook tot concrete samenwerkingsacties.

  Het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO)

  Het GCTO is een adviesorgaan dat gemotiveerd, niet-bindend advies uitbrengt over de gewestelijke planningsprojecten die een weerslag hebben op de ontwikkeling van het Gewest en een aanzienlijke impact hebben op de uitvoering van de opdrachten van ten minste één lid van het GCTO. Het Comité formuleert opmerkingen en doet voorstellen aan de Brusselse Regering om deze plannen of de uitvoering ervan eventueel aan te passen.

  Andere partners

  Om zijn opdrachten doeltreffend uit te voeren, werkt Perspective samen met alle actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de institutionele partners (zoals de leden van het GCTO, actiris.brussels, Brussel Economie en Werkgelegenheid,...), de gemeenten, de gemeenschappen, maar ook met het federaal niveau (NBB, IIS, Federaal Planbureau ...), de Europese Commissie, de instituten voor statistiek van de twee andere gewesten (Iweps, VSA), de academici, het middenveld en de vertegenwoordigers van de burgers.