< Terug naar de kaart

Heizel

Heizelsite
Heizelsite
 

Een groot, modern en multifunctioneel stadsproject zal het uitzicht van de Heizelvlakte ingrijpend veranderen. De Heizelwijk verenigt iconische monumenten en voorzieningen met internationale uitstraling: het Atomium, Brussels Expo, Trade Mart, enz. Het Neo-project wordt in verschillende fasen uitgerold om er bestaande activiteiten te consolideren en nieuwe functies onder te brengen.

De Heizel was de locatie van de wereldtentoonstellingen van 1935 en 1958. In de loop der jaren werden er allerhande grote voorzieningen gebouwd zonder een overkoepelende stedenbouwkundige visie: de tentoonstellingspaleizen, een nationaal voetbalstadion, een planetarium, een cinemacomplex, enz.

Neo, een ambitieus en visionair project

Het Neo-project voorziet een groot internationaal congrescentrum, een ontspannings- en recreatiecentrum met een toeristisch en sportief aanbod, een winkelcentrum van 70.000 m², 750 woningen, een hotel met 500 bedden en ongeveer 20.000 m² kantoorruimtes. De reorganisatie van functies en activiteiten biedt bovendien de gelegenheid om de indeling en de toegankelijkheid van de openbare ruimte opnieuw te bekijken. 

Drie fasen bij de herinrichting van de verschillende functies op de site

Op basis van een internationale wedstrijd werd in september 2010 het Nederlandse stedenbouwkundige bureau KCAP, geassocieerd met de studiebureaus Arup Amsterdam en Fakton, aangesteld om een masterplan uit te werken voor de hele site. 

In juni 2010 lanceerde de Stad Brussel een procedure met concurrentiedialoog om een economische partner aan te wijzen voor de planning, het ontwerp, de financiering, de uitvoering, het beheer en de exploitatie van de toekomstige werken en functies. Deze openbare aanbesteding bestaat uit drie delen:

 • NEO I :
  • Een winkelcentrum, een wooncomplex, kantoorruimte, horeca, indooractiviteiten gewijd aan Robbedoes en de relocatie van Mini-Europa en Kinepolis.
  • De groep Unibail-Rodamco, Besix en CFE won de aanbesteding van het Neo I-project, met de Fransman Jean-Paul Viguier als architect en stedenbouwkundige van dienst.
 • NEO II :
  • Een internationaal congrescentrum voor 5.000 deelnemers en een kwaliteitshotel met 250 kamers. De nieuwe geplande verbindingswegen naar Brussels Expo bedienen tegelijk ook het toekomstige congrescentrum.
 •  NEO III :
  • Het masterplan voorziet in de mogelijkheid om de huidige ligging van het Koning Boudewijnstadion te veranderen.


Paleis 12, de eerste grote realisatie

De grote, polyvalente zaal van Paleis 12 (15.000 plaatsen) werd op 13 september 2013 geopend. Het is een van de eerste grote verwezenlijkingen van het Neo-project.
 

Ruimtelijke planning

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 2 mei 2013 een gedeeltelijke wijziging goedgekeurd van het GBP met betrekking tot het Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) nr. 15, om de uitvoering van de Neo-plannen mogelijk te maken. De Raad van State vernietigde deze gedeeltelijke wijziging op 6 maart 2020.

Om een coherent urbanistisch en juridisch kader te ontwikkelen dat de verschillende projecten integreert, staat perspective.brussels in voor het opstellen van een Richtplan van Aanleg (RPA), een strategisch en regelgevend kader voor de ontwikkeling van de Heizelvlakte. Het ontwerp van dit plan zal worden voorgelegd aan een openbaar onderzoek en ter advies van verschillende instanties alvorens door de regering te worden voorgesteld.

Burgerbevraging

Van 2 september tot 17 oktober werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. In dat kader werd een informatie- en participatiebijeenkomst gehouden. Daarbij deden we beroep op de inzichten van de inwoners en de gebruikers van de wijk. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg (RPA).

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op de website van perspective.brussels gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).