< Alle Strategische Polen

Simonis

De grote uitdaging voor deze wijken, die gekenmerkt worden door de breuklijnen van de spoorweg en de Leopold II-laan, is het stedelijke netwerk, de voetgangers- en fietsverbindingen en het groene netwerk te verbeteren.


  © perspective.brussels/Pedro Correa

    Beschrijving

  De strategische wijk Simonis omvat de wijken rond het metrostation Simonis en grenst aan de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek.

  De grote uitdaging voor deze wijken, die gekenmerkt worden door de breuklijnen van de spoorweg en de Leopold II-laan, is het stedelijke netwerk, de voetgangers- en fietsverbindingen en het groene netwerk te verbeteren.

  De wijken rondom metrostation Simonis vallen onder een Stadsvernieuwingscontract (SVC).

  Dankzij een participatief traject in 2020 en 2021, werd het programma voor het Stadsvernieuwingscontract ‘Rondom Simonis’ verbeterd opdat het beter beantwoordt aan de verwachtingen van inwoners, gebruikers en actoren van de wijk. Op 18 maart keurde de regering het SVC 6 goed.

  Meer informatie over het SVC 6 - Rondom Simonis 

  Contact