© Denis Dorbolo - Pictobello.com

© Denis Dorbolo - Pictobello.com

De waarden van Perspective liggen aan de basis van onze missies, onze visie en onze strategische doelstellingen en laten toe deze in de praktijk om te zetten. Onze waarden vormen eveneens een referentie voor de acties van onze instelling en haar medewerkers.

Open geest

Openstaan voor andere meningen, nieuwsgierig zijn en bereid zijn om zichzelf in vraag te stellen.

Respect

Respect voor alle gesprekspartners - collega's, partners en gebruikers - en rekening houden met hun interesses en meningen.

Dienstbaarheid

Inspelen op de noden van gebruikers en partners, waarbij het algemene belang steeds voorop staat.

Samenwerking

Alle stakeholders op een transparante manier betrekken bij de projecten en gebruikmaken van de gezamenlijke intelligentie.

Nauwgezetheid

Altijd nauwkeurig, eerlijk en objectief te werk gaan.