< Terug naar de kaart

Josaphat


© Reporters - SAU-MSI

De Josaphatsite is een strategische ontwikkelingszone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) kocht in 2006 het voormalige sorteerstation dat over de gemeentes Schaarbeek en Evere verspreid ligt. Deze 24 hectare staat op het punt om omgevormd te worden tot een gemengde en duurzame stadswijk rond een openbare groene ruimte.

De Brusselse Regering duidde de Josaphatsite in maart 2014 aan als strategische ontwikkelingszone, en voorzag een ontwikkelingsstrategie voor deze wijk. perspective.brussels vertaalt deze strategie in een Richtplan van aanleg (RPA) dat aan een openbaar onderzoek en het advies van verschillende instanties wordt onderworpen. Daarna keurt de Regering het plan definitief goed.

Sociale mix en duurzame stedelijke integratie

De doelstellingen van de Regering voor de reconversie van de Josaphatsite zijn als volgt:

  • de band met de omliggende wijken versterken,
  • de bereikbaarheid verbeteren van het GEN-station Josaphat,
  • de sociale mix bevorderen, met degelijke woningen als antwoord op de demografische ontwikkelingen,
  • een ruime openbare groene zone inrichten,
  • de handelszone in de buurt moderniseren.

1.600 woningen, voorzieningen en een groene ruimte

Het Richtplan van aanleg (RPA) houdt rekening met het potentieel van de site en de doelstellingen van de Gewestelijke Regering. Het voorziet de ontwikkeling van:

  • een ononderbroken openbare groene ruimte van 4 hectare,
  • ongeveer 1600 woningen, waarvan 45% sociale woningen en 55% private woningen,
  • voorzieningen voor de toekomstige bewoners: scholen, kinderopvang, sport- en cultuurinfrastructuur, vrijetijdsvoorzieningen, enz.

De eerste ontwikkelingsfase van de Josaphatsite

Zodra de Gewestelijke Regering het Richtplan van aanleg (RPA) goedkeurt, zal de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) de uitvoering ervan voorbereiden op twee niveaus:

  • de aansluiting van de groene ruimte en de nieuwe gebouwen op alle noodzakelijke nutsvoorzieningen en toegangswegen coördineren met de openbare partners,
  • de procedure starten voor een openbare aanbesteding om geleidelijk de eerste fase van de werken te starten, met inbegrip van 650 woningen in het zuidelijke deel van de site.

De eerste werken starten in 2018. Die moeten het terrein bouwrijp maken (water, gas, elektriciteit, riolering) en een park van 2,7 hectare creëren. Tegelijk wordt begonnen met de bouw van de eerste woningen en voorzieningen. De laatste gebouwen moeten ten laatste tien jaar later af zijn.

Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

Om de ontwikkeling van de wijk te begeleiden, organiseerde perspective.brussels 2 informatie- en participatiemomenten. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg (RPA). Daarbij deed het beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen van 8 en 11 juni op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

Meer informatie over de week van de grote stadsprojecten.

Openbaar onderzoek 2019

Van 3 oktober tot 2 december 2019 werd het ontwerp van Richtplan van Aanleg ‘Josaphat’ voorgelegd voor een openbaar onderzoek.

En nu?

Na het openbaar onderzoek heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 60 dagen om een advies in te dienen over het ontwerp van het plan. Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de instanties en de GOC, beslist de Regering of het plan al dan niet dient aangepast te worden en in welk opzicht. Eens goedgekeurd in tweede lezing, wordt het ontwerp van het plan voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in derde lezing. 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan dan in werking.