< Alle Interventieperimeters

Zone van Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS)


   

  Een Zone van Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS) stimuleert bedrijven binnen een specifiek gebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om plaatselijke arbeidskrachten in dienst te nemen.

   
  In 2013 hebben het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), die beiden opgegaan zijn in perspective.brussels, een ZEUS-perimeter vastgelegd.

  Drie sociaaleconomische criteria

  De zone werd afgebakend op basis van de statistische analyse van drie sociaaleconomische parameters die slecht scoren in vergelijking met het gewestelijke gemiddelde:

  • de werkloosheid,
  • de verhouding werklozen met een bediendenprofiel,
  • het gemiddelde inkomen per belastingaangifte.

  Deze perimeters werden aangevuld met zones die grondreserves bezitten waar bijkomende economische activiteiten kunnen worden ingeplant.

  Gewestelijke steunmaatregelen

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt de ZEUS drie vormen van steun aan:

  • steun voor algemene investeringen,
  • steun voor aanwervingen,
  • steun voor het behoud van de werkgelegenheid.

  Meer informatie: Brussel Economie en Werkgelegenheid