< Alle Schoolcontracten

La Rose des vents

Vierde reeks: 2023-2027

  École 1 La rose des vents
  École 1 La rose des vents
  © Perspective

  Description

  School n°1 La Rose des Vents is een basisschool van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, gelegen in de wijk Quatre-Vents, ten westen van het historische Molenbeek. Zij deelt dagelijks buitenruimtes met de naburige school GBS Windroos. De school La Rose des vents ontvangt veel kinderen uit de buurt.

  Deze school is door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geselecteerd voor reeks 4 (2023-2027).

  De studiefase van het scholencontract start in september 2022 met de studiebureaus Act, Urban Foxes, Uses and Spaces.

  De studiefase zal leiden tot een programma van acties en investeringen die de doelstellingen van de schoolcontractregeling concretiseren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken scholen. Dit programma moet eind 2023 door de gewestregering worden goedgekeurd.

  De aandachtspunten die in de diagnose worden geïdentificeerd zijn :

  • meer groene ruimte blijven voorzien in deze dichtbebouwde en bevolkte wijk door gebruik te maken van het braakliggende terrein naast de school
  • de school meer openstellen voor de buurt, met behoud van de gezellige en familiale sfeer van de school
  • het associatieve weefsel van de wijk zichtbaarder en toegankelijker maken voor leerlingen en bewoners

  Stappen

  Schoolcontract geselecteerd

  In 2021 selecteert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 3 schoolcontracten voor reeks 4 (2023-2027), waaronder het schoolcontract La Rose des vents in Sint-Jans-Molenbeek.

  Studiefase

  De studiefase van het Compass Rose School Contract wordt uitgevoerd in 2023. Zij zal leiden tot de opstelling van een programma van acties en investeringen die over 4 jaar zullen worden uitgevoerd.

  Deze studiefase wordt uitgevoerd door de firma's Act, Urban Foxes, Uses and Spaces.

  Operationele fase - jaar 1
  Operationele fase - jaar 2
  Operationele fase - jaar 3
  Operationele fase - jaar 4
  Schoolcontract voltooid

  Publicaties

  Schoolcontract

  Diagnose - Schoolcontract La Rose des Vents

  Reeks 4 - 2023-2027

  2023
  perspective.brussels
  Downloaden

  Contact

  Nieuws