Perspective is opgedeeld in 5 Directies om de verschillende opdrachten uit te uitvoeren:

Onder de Algemene Directie van Perspective vallen ook het team van de Bouwmeester maître architecte (BMA), de cel  internationale, het LabCom (dat bestaat uit PerspectiveLab en de Cel Communicatie) en de Project Management Office Dienst (PMO-D).

De Directie Territoriale Strategie verzorgt ook het secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Ons organigram