< Terug naar de kaart

Territorium Noord

Zicht over de Noordwijk
Zicht over de Noordwijk
© Filip Dujardin

Vandaag is de Territorium Noord in volle ontwikkeling. Verschillende overheidsinitiatieven (SVC 1 & 2, RPA Maximiliaan, tram Belgica-Rogier), evenals een groot aantal privéprojecten (Zin, Moebius, Quatuor, CCN) en academische werken getuigen van de hernieuwde belangstelling voor dit ingesloten stuk van de stad tussen de Kleine Ring, het Kanaal en de spoorwegen.

Naar een gedeelde visie

Om een duidelijk beeld te geven van de te volgen weg voor de vernieuwing van de wijk, is een overzicht van de vele werken en studies nodig. Perspective heeft de tijd genomen om kennis te nemen van de ambities en denkpistes van de talrijke actoren die zich over dit gemengde gebied hebben gebogen en deze bij te stellen. Hieronder zetten we de verschillende ondernomen stappen op een rijtje:

Perspective heeft bijgedragen aan de intensieve uitwisseling van ideeën en onderzoeken door deel te nemen aan talrijke academische jury's en overheids- en privé-initiatieven, maar ook meer rechtstreeks door de organisatie met LabNorth van het seminar ‘North District, next step ?’ in juni 2018 met buitenlandse experten rond de kwesties van de productieve activiteiten, tijdelijk bezetting en de reconversie van zakenwijken.

Het tussentijdse verslag met een uitgebreide diagnose over de Noordwijk en de eerste pistes voor de bepaling van een gedeelde visie werd tijdens een infosessie in juli 2019 gedeeld met de actoren die tijdens de talrijke uitwisselingen in 2018 en 2019 zijn bijeengekomen. Deze sessie was voor de belangrijkste gewestelijke overheidsactoren en de drie betrokken gemeenten ook de gelegenheid om hun denkpistes en projecten in de wijk kenbaar te maken.

Tot slot werden er in de loop van oktober 2019 drie workshops georganiseerd om de wensen en de voorstellen van alle actoren samen te brengen op basis van een op de 'foundational economy' geïnspireerde leessleutel.

Volgende stappen

Perspective gaat verder met het samenvatten en uitdiepen van de verschillende thema's die tijdens de vorige werken aan bod zijn gekomen. Het vervolg van de werken wordt in drie fasen overwogen:

  • Uitwerking van een stedelijk visievoorstel op schaal van de Noordwijk tegen midden maart 2020
  • Uitwisselingen met de gemeenten op basis van het stedelijke visievoorstel in de loop van de maanden maart en april 2020
  • Uitwisselingsmomenten met de actoren van het maatschappelijke middenveld
  • Uitwisselingen met de gewestelijke actoren in de loop van de maanden april, mei en juni 2020