< Alle Strategische Polen

SVC 1 - Citroën-Vergote

2018-2025

Het potentieel van het Maximiliaanpark benutten en het verbinden met het kanaal, het stadscentrum en de omliggende wijken en nabije infrastructuur. Toegang verlenen tot het kanaallandschap zonder de economische activiteit van de oevers en het gebruik van de waterweg uit te sluiten.

  Maximiliaanpark
  Maximiliaanpark
  © Séverin Malaud

  Beschrijving

  De perimeter van het Citroën-Vergote CRU loopt dwars door de stad Brussel en de gemeente Molenbeek.

  De belangrijkste projecten van het programma zijn de volgende:

  • De herinrichting van het Maximiliaanpark: dit project omvat, naast de herinrichting van het park zelf, de opening van de Zenne, de verplaatsing van de boerderij van het Maximiliaanpark binnen het park, en de aanleg van de Bolivarlaan en het Redersplein voor een betere verbinding tussen de verschillende delen van het park.
  • De inrichting van verschillende voorzieningen ten dienste van de betreffende wijken en het volledige Brussels Gewest.
  • De heraanleg van Lakenveldsquare dat het Tour & Taxis-park verbindt met de wijken van Sint-Jans-Molenbeek.

  Wie?

  Deze projecten worden vormgegeven door de verschillende partners: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de MSI, Beliris, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel.

  Het programma omvat eveneens enkele acties ter bevordering van de sociale cohesie. Deze acties worden gedragen door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel.

  Meer informatie

  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract "Citroën - Vergote" en het milieueffectrapport werden goedgekeurd op 16 november 2017.

  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 12 april 2019.
  De tweede programmawijziging werd goedgekeurd op 3 december 2020.

  Een video over de projecten CRU 1 Citroën - Vergote

  U kunt nu alle betrokken documenten (gewijzigd programma) raadplegen op quartiers.brussels: http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-1

  Bijgewerkt: 2023.02.07

  Publicaties

  Documenten SVC

  Documenten van SVC1 Citroën-Vergote

  2017
  Documents du CRU1 Citroën-Vergote

  Stappen van het SVC

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  De ontwerpbureaus die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het programma zijn Citytools / Studio 016 Paola Vigano

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  18 mei 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 30 mei 2017 tot en met 30 juni 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project is aangepast naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  2017
  Het definitieve programma voor het stadsvernieuwingscontract "Citroën-Vergote" en het milieueffectenrapport werden goedgekeurd op 16 november 2017.

  Ontwikkeling van de projecten

  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 12 april 2019.
  De tweede programmawijziging werd goedgekeurd op 3 december 2020.

  Wijziging in uitvoering (2e helft 2023)
  Voltooiingsdatum tot 2024

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026

  Afgerond SVC

  Contact