< All the Strategische Polen

SVC 1 - Citroën-Vergote

2018-2025

Het potentieel van het Maximiliaanpark benutten en het verbinden met het kanaal, het stadscentrum en de omliggende wijken en nabije infrastructuur. Toegang verlenen tot het kanaallandschap zonder de economische activiteit van de oevers en het gebruik van de waterweg uit te sluiten.


  © Séverin Malaud

  Beschrijving

  De perimeter van het Citroën-Vergote CRU loopt dwars door de stad Brussel en de gemeente Molenbeek.

  De belangrijkste projecten van het programma zijn de volgende:

  • De herinrichting van het Maximiliaanpark: dit project omvat, naast de herinrichting van het park zelf, de opening van de Zenne, de verplaatsing van de boerderij van het Maximiliaanpark binnen het park, en de aanleg van de Bolivarlaan en het Redersplein voor een betere verbinding tussen de verschillende delen van het park.
  • De inrichting van verschillende voorzieningen ten dienste van de betreffende wijken en het volledige Brussels Gewest.
  • De heraanleg van Lakenveldsquare dat het Tour & Taxis-park verbindt met de wijken van Sint-Jans-Molenbeek.

  Wie?

  Deze projecten worden vormgegeven door de verschillende partners: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de MSI, Beliris, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel.

  Het programma omvat eveneens enkele acties ter bevordering van de sociale cohesie. Deze acties worden gedragen door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel.

  Meer informatie

  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract "Citroën - Vergote" en het milieueffectrapport werden goedgekeurd op 16 november 2017.

  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 12 april 2019.
  De tweede programmawijziging werd goedgekeurd op 3 december 2020.

  Een video over de projecten CRU 1 Citroën - Vergote

  U kunt nu alle betrokken documenten (gewijzigd programma) raadplegen op quartiers.brussels: http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-1

  Updated: 2023.02.07

  Steps of the CRU

  Choix de la zone d'études
  Phase d'élaboration
  Approbation du projet de CRU
  Enquête publique
  Modification du projet du CRU
  Approbation finale du CRU
  Développement des projets
  Travaux
  CRU finalisé

  Contact