Stadsprojecten

Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is voortdurend in ontwikkeling.

Laatste nieuws

Collectieve woonvormen met sociaal oogmerk in het Brussels Gewest

Alternatief voor de conventionele woonmarkt?

2022
perspective.brussels
Downloaden

Gedeelde visie van de Europese wijk

2022
perspective.brussels
Downloaden

Herrmann-Debroux: Richtplan van Aanleg

Strategisch en verordenend luik

2022
perspective.brussels
Downloaden

Herrmann-Debroux: Richtplan van Aanleg

Informatief luik

2022
perspective.brussels
Downloaden

Openruimtenetwerk in en rond Brussel

2022
perspective.brussels
Downloaden

Atlas - Verstedelijking van het 20e-eeuwse randgebied van en rond Brussel

Verkenning van het gebied aan de hand van twaalf stedelijke kwesties

2021
Downloaden