< Alle Strategische Polen

SVC 4 - Koningslaan

2018-2025

Een nieuw park aanleggen, het park van de Voor-Zenne, dat de verschillende voorzieningen langs de spoorweg en in de nabije wijken met elkaar verbindt.


  © Severin Malaud

  Beschrijving

  De omtrek van de SVC - Koningslaan loopt dwars door de gemeenten Vorst en St-Gillis.

  De belangrijkste operaties van de SVC "Koningslaan" zijn:

  • de aanleg van een nieuwe openbare groene ruimte op de plaats van de voormalige brouwerij Wielemans-Ceuppens: het park van de Voor-Zenne waarlangs een fiets- en voetgangerspad, nieuwe voorzieningen en nieuwe woningen worden aangelegd
  • de herinrichting van de voetpaden en wegen die grenzen aan het terrein van de voormalige brouwerij Wielemans-Ceuppens om de toegankelijkheid van de openbare en groene ruimten te verbeteren en de zachte mobiliteitsverbindingen te versterken en de herinrichting van de voetpaden en wegen van de Parklaan.
  • de reactivering van oude gebouwen door het voorzien van huisvesting en nieuwe lokale en regionale voorzieningen: het kindercomplex (Chassart), een kringloopwinkel en huisvesting (VDS), een voedingshal en huisvesting (Théodore Verhaegenstraat), een buurtbioscoop (MovyClub);
  • acties voor sociale cohesie

  Wie?

  De verschillende projecten worden vormgegeven door de partners van het SVC : Beliris, Brussel Mobiliteit, de Directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), citydev.brussels, de gemeenten Vorst en Sint-Gillis en lokale verenigingen.

  Meer informatie
  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract "Koninginnelaan" en het milieueffectrapport werden goedgekeurd op 7 december 2017.
  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 28 februari 2019.
  De tweede programmawijziging werd goedgekeurd op 3 december 2020.

  De documenten zijn beschikbaar op:
  http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-4

  Publicaties

  Documenten SVC

  Documenten van de SVC 4 Koningslaan

  2017
  Documents du CRU 4

  Stappen van het SVC

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  Het ontwerpbureau Karbon is verantwoordelijk voor het opstellen van het programma.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  6 juli 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 23 augustus tot 21 september 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Eerste wijziging aangenomen op 28/02/2019.
  Tweede wijziging aangenomen op 03/12/2020.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  Het definitieve programma voor het stadsvernieuwingscontract "Koninglaan" en het milieueffectrapport werden goedgekeurd op 7 december 2017.

  Ontwikkeling van de projecten

  Eerste wijziging goedgekeurd op 28/02/2019.
  Tweede wijziging goedgekeurd op 03/12/2020.

  Wijziging in uitvoering (2e helft van 2023).

  Deadline voor voltooiing tot 2024.

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026

  Afgerond SVC

  Contact