< Alle Schoolcontracten

Edmond Peeters

Vierde reeks: 2023-2027

  Edmond Peeters Beroepsschool
  Edmond Peeters Beroepsschool
  © Perspective / Collectif Act.

  Beschrijving

  De École Professionnelle Edmond Peeters (EPEP) is een gespecialiseerde middelbare school van de gemeente Elsene. EPEP ligt in de Sans Soucisstraat, in een dichtbevolkte wijk met talrijke gemeenschapsvoorzieningen.

  Deze school is door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geselecteerd voor reeks 4 (2023-2027).

  De studiefase van het scholencontract start in september 2022 met de studiebureaus Act, Urban Foxes, Uses and Spaces.

  De studiefase zal leiden tot een programma van acties en investeringen die de doelstellingen van de schoolcontractregeling concreet gestalte zullen geven, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken scholen. Dit programma moet eind 2023 door de gewestregering worden goedgekeurd.

  De aandachtspunten die in de diagnose worden geïdentificeerd (raadpleeg het document hier) zijn :

  • het verbeteren van het onderlinge begrip tussen de leerlingen van EPEP, de leerlingen van de verschillende scholen in de buurt en de buurtbewoners
  • voetgangers, en in het bijzonder jongeren van de school, veilige paden door de openbare ruimte bieden
  • het netwerk van binnenplaatsen en tuinen in het schoolgebouw benutten
  • een ontmoetingsplaats creëren die zowel aan de behoeften van de school (polyvalente zaal, refter, enz.) als aan die van de buurt voldoet

  Stappen

  Schoolcontract geselecteerd

  In 2021 selecteert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 3 schoolcontracten voor reeks 4 (2023-2027), waaronder het schoolcontract Edmond Peeters in Etterbeek.

  Studiefase

  De studiefase van het schoolcontract Edmond Peeters wordt uitgevoerd in 2023. Zij zal leiden tot de uitvoering van een programma van acties en investeringen die over 4 jaar zullen worden uitgevoerd.

  Deze studiefase wordt uitgevoerd door de bedrijven Act, Urban Foxes, Uses and Spaces

  Operationele fase - jaar 1
  Operationele fase - jaar 2
  Operationele fase - jaar 3
  Operationele fase - jaar 4
  Schoolcontract voltooid

  Publicaties

  Schoolcontract

  Diagnose - Schoolcontract Edmond Peeters

  Reeks 4 - 2023-2027

  2023
  perspective.brussels
  Downloaden

  Contact

  Nieuws