SVC

Stadsvernieuwingscontract

Een stadsvernieuwingscontract (SVC) is een programma dat middelen, energie en projecten bundelt op een perimeter die de gemeentegrenzen overschrijdt, in de eerste plaats om de openbare ruimte en het stedelijke weefsel te verbeteren, om infrastructuur en huisvesting te creëren en om de milieu- en economische kwaliteit op te waarderen.


   

  © Citytools-Lab705

  © Severin Malaud

  Beschrijving

  Het SVC, een meervoudig instrument op schaal van het Gewest

  Net als de Duurzame Wijkcontracten (DWC) is het stadsvernieuwingscontract (SVC) een tool voor stedelijke herwaardering, waarvan de perimeter is gesitueerd in een Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH). De SVC-tool vult de DWC-tool aan door te mikken op gewestelijke schaal, qua reikwijdte en kenmerken van de beoogde projecten.

  De SVC-tool wordt aangestuurd door het Gewest met een samenwerking tussen perspective.brussels, verantwoordelijk voor de strategische en programmatische aspecten, en urban.brussels, verantwoordelijk voor de operationele aspecten. Er wordt overleg georganiseerd met de gemeenten en andere openbare besturen (Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de MIVB, Beliris, …). Bovendien wordt het publiek geraadpleegd tijdens de ontwikkeling van het ontwerp van SVC en bij de validatie ervan door middel van een openbaar onderzoek.

  Een SVC heeft een ruimere perimeter dan een DWC. Die perimeter strekt zich uit over meerdere wijken en meerdere gemeenten, met name om de kwaliteit van de vaak verwaarloosde gebieden in de buurt van de gemeentegrenzen te verbeteren. Het SVC krijgt een groter gewestelijk budget, aangevuld met investeringen van openbare en private entiteiten om een maximum aan middelen binnen de perimeter te concentreren. Bovendien zijn de interventietermijnen langer (7,5 jaar in vergelijking met 6,5 jaar voor een DWC).

  Een SVC wordt uitgevoerd door middel van een of meer operaties en acties voor maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven. De operaties van gewestelijk belang of van gewestelijke reikwijdte zijn onder meer:

  • in eerste instantie projecten voor de creatie/betere inrichting van openbare ruimten of van het stedelijke weefsel;
  • vastgoedprojecten voor huisvesting gelijkgesteld met sociale of geconventioneerde woningen met bijbehorende buurtinfrastructuur;
  • projecten gericht op het verbeteren van de milieukwaliteit van de perimeter;
  • projecten om de economische herwaardering van de perimeter te stimuleren. Het SVC moet ten minste één operatie of actie ter bevordering van innovatie en creatie omvatten. Het is de bedoeling om de DWC's, die zich in de eerste plaats richten op huisvesting en infrastructuur op buurtniveau, aan te vullen.

  Stappen van een SVC

  De stappen van een SVC

  Tussen de keuze van het studiegebied en de voltooiing van de SVC liggen verschillende stappen, zoals het opstellen van een diagnose en een investeringsprogramma, meestal begeleid door een adviesbureau, participatiefasen, twee goedkeuringsrondes van de overheid en natuurlijk een openbaar onderzoek. Tot slot is er de operationele fase, waarin de projecten worden uitgevoerd. Een SVC duurt minimaal 7,5 jaar. 

  Meer informatie over de stappen van een CRU

  Eerste reeks

  Eerste reeks gelanceerd in 2017

  De eerste vijf SVC's zijn in 2017 van start gegaan en de uitvoering ervan zal medio 2025 zijn voltooid. Ze ontvingen elk een investering van € 22.000.000, aangevuld met andere eigen, openbare en private, budgetten.

  • SVC 1 – Citroën-Vergote (Brussel-Stad/Molenbeek) – Studiebureau City Tools + Paola Vigano. Het potentieel van het Maximiliaanpark benutten en het verbinden met het kanaal, het stadscentrum en de omliggende wijken en nabije infrastructuur. Toegang verlenen tot het kanaallandschap zonder de economische activiteit van de oevers en het gebruik van de waterweg uit te sluiten.
  • SVC 2 – Brabant – Noord – Sint-Lazarus (Schaarbeek/Sint-Joost) – Studiebureau ERU.
   De spoorverbinding Noord-Zuid benutten als ruggengraat van de programmatie.
   De gebouwen reactiveren met nieuwe gewestelijke voorzieningen.
  • SVC 3 – Weststation (Molenbeek/Anderlecht) – Studiebureaus Taktyk, Alive en 1010.
   Een nieuw fiets- en voetpad aanleggen waarlangs ruimte is voor: een nieuw park (het Weststationpark), nieuwe oversteekplaatsen van de spoorweg en het kanaal, nieuwe culturele en socio-economische voorzieningen en tijdelijke invullingen.
  • SVC 4 – Koningslaan (Vorst/Sint-Gillis) – Studiebureau Karbon.
   Een nieuw park aanleggen, het park van de Voor-Zenne, dat de verschillende voorzieningen langs de spoorweg en in de nabije wijken met elkaar verbindt
  • SVC 5 – Heyvaert-Poincaré (Brussel-Stad/Anderlecht/Molenbeek) – Studiebureau JNC International. Een nieuw park aanleggen, het park van de Kleine Zenne, een as waarlangs nieuwe woningen, productieve activiteiten en voorzieningen worden georganiseerd. Toegangspunten tot het kanaal en de Kleine Ring creëren.

  Meer informatie op de website stedelijke herwaardering.brussels

  Tweede reeks

  Tweede reeks gelanceerd in 2020

  Begin maart 2020 koos de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op basis van een rapport opgesteld door perspective.brussels, voor de ontwikkeling van het volgende SVC een perimeter rond het Simonis-metrostation, op de grens van de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek.

  Het SVC 6 'rondom Simonis' zal een investering van € 22.000.000 ontvangen, aangevuld met andere openbare en private budgetten.

  In december 2020 besliste de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een ​​nieuwe SVC te lanceren in de wijken rond het Zuidstation, in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en de Stad Brussel.
  De perimeter is al het onderwerp van een RPA 'Zuidstation' en een duurzaam wijkcontract 'Zuid' .

  SVC 7 'Rondom het Zuidstation' zal een investering van € 22.000.000 ontvangen, aangevuld met andere openbare en private budgetten.

  Dit programma zal bepaalde gewestelijke ambities van het RPA "Zuidstation" financieren door prioritair te werken aan de netwerken en de verbetering en vergroening van de openbare ruimte. De ontwikkeling van woningen en van lokale en grootstedelijke voorzieningen moet bijdragen aan de sociale, economische en ecologische transitie van de wijk en van het Brussels Gewest.

  De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 7 juli 2022 de lancering goedgekeurd van een nieuw stadsvernieuwingscontract: SVC 8 Stephenson – Koningin. De startdatum voor de ontwikkeling ervan werd vastgesteld op 16 januari 2023.

  Dit SVC 8 Stephenson – Koningin streeft de gewestelijke en lokale ambities na voor stadsvernieuwing in dit deel van het Gewest. Het richt zich op de woonwijken en gemengde wijken ten westen van het Koninklijk Domein en ten oosten van de spoorlijn, op de grote weg- en spoorinfrastructuur en op de industriële kernen (Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving - OGSO), die deel uitmaken van het studiegebied.

  Boordtabel

  Boordtabel van de SVC's

   Contact

   Nieuws