K. Programma van het gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg

    Vormingsstation

    Dit gebied zal worden bestemd voor productieactiviteiten en voor haven- en logistieke activiteiten, en dan meer bepaald overslag, distributie, verpakking, groothandel, vervoer en opslag.

    Het zal ook kunnen worden bestemd voor kantoren, voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, voor huisvesting, hotelinrichtingen, handelszaken en groene ruimten.

    Het aanleggen van industriële spoorverbindingen is toegelaten. Die verbindingen mogen de wegen gelijkvloers oversteken indien de plaatselijke omstandigheden daartoe verplichten.

    De verbinding met het gebied van de Voorhaven moet kunnen gebeuren onder dezelfde omstandigheden als welke bestaan op de dag dat het plan goedgekeurd op 3 mei 2001 wordt aangenomen.