< Terug naar de kaart

Zuidwijk

Zuidwijk
Zuidwijk
 
Ruimtelijke Ordening en gewestelijke grondgebied
Ruimtelijke Ordening en gewestelijke grondgebied
 
Maquette Zuidwijk
Maquette Zuidwijk
 
Richtschema voor de Zuidwijk
Richtschema voor de Zuidwijk
 
Richtschema voor de Zuidwijk
Richtschema voor de Zuidwijk
 
Richtschema voor de Zuidwijk
Richtschema voor de Zuidwijk
 
Richtschema voor de Zuidwijk
Richtschema voor de Zuidwijk
 
Maquette Zuidwijk
Maquette Zuidwijk
 
Richtschema voor de Zuidwijk
Richtschema voor de Zuidwijk
 
Richtschema voor de Zuidwijk
Richtschema voor de Zuidwijk
 

Het Zuidstation is een van de grootste internationale stations van Europa en het grootste van België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een ambitieus strategisch richtschema voor de wijk goedgekeurd voor 2022 en 2030. Dit schema moet de levenskwaliteit rond deze toegangspoort tot Brussel verbeteren.

Het richtschema voor de Zuidwijk zet de bakens uit om deze internationale toegangspoort tot Brussel opnieuw in te richten. De plannen zijn gebaseerd op het concept van het ‘woonvriendelijke station’. Een team samengesteld uit perspective.brussels en Brussel Mobiliteit is de bouwmeester van dit project.

Het project wil de functionele en sociale mix in de wijk versterken, de werkgelegenheid vergroten en een gezelligere wijk creëren voor de bewoners en de gebruikers van het station. Hiervoor moet de openbare ruimte en het intermodale knooppunt verbeterd worden om zo een betere verbinding te maken met andere wijken en vooral het stadscentrum van Brussel.

Het richtschema moet tegen 2020 en 2030 leiden tot de bouw van woningen en collectieve voorzieningen. De herwaardering van de openbare ruimte in de wijk maakt ook plaats voor diensten, winkels en recreatie.


De toekomstplannen voor de Zuidwijk

Tegen 2022 moet het gewestelijke project de levenskwaliteit van de Zuidwijk verbeteren en er nieuwe functies onderbrengen:

  • herinrichting en beter beheer van de openbare ruimte, met de integratie van het Grondwet-metroproject en de heraanleg van centrale zones (Europa-esplanade, Grondwetplein, Overdekte Straat, enz.),
  • meer verbindingswegen tussen Sint-Gillis en Anderlecht en een eenvoudigere route naar het centrum,
  • inrichting en herbestemming van de gewelfde ruimtes onder de spoorwegen (tussen het station en de Kleine Ring) met diverse diensten (voeding, fietsenstalling, winkels, enz.),
  • de bouw van bijna 400 woningen en kantoren in het kader van het Victor-project.

Tegen 2030 moeten de functies in de wijk weer in evenwicht zijn door het residentiële karakter van de buurt te versterken (doel: 50% woningen, 50% kantoren):

  •  reconversie van het gigantische postsorteercentrum (30.000 m2) dat eigendom van de NMBS is en aan het station grenst,
  •  omvorming van de Frankrijk-Bara-zone (waar voornamelijk de NMBS en Infrabel gevestigd zijn) tot een hoofdzakelijk residentiële stadswijk,
  •  herontwikkeling van de grote percelen in de Tweestationsstraat en omgeving tot Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving.

Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten

Om de ontwikkeling van de Zuidwijk te begeleiden, organiseerde perspective.brussels 3 informatie- en participatiemomenten om het Richtplan van Aanleg (RPA) te ontwikkelen. Daarbij werd beroep gedaan op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

Meer informatie over de week van de grote stadsprojecten