De grote stadsprojecten

Gepubliceerd op 13 juni 2018

 

10 strategische wijken
10 strategische wijken
 

Enkele strategische wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen de komende jaren ingrijpend veranderen.

Om de ontwikkeling van deze wijken te begeleiden, heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest perspective.brussels (Brusselse gewestelijke administratie bevoegd voor territoriale ontwikkeling) opgedragen* om Richtplannen van aanleg (RPA) te ontwikkelen.

Een stand van zaken en de grote uitdagingen voor de eerste 10 ontwerpen werden voorgesteld aan het publiek vanaf 4 tot en met 11 juni 2018.

10 wijken in ontwikkeling

Voor elk van deze wijken vindt u op de respectievelijke pagina's van onze website enkele nuttige documenten (waaronder de ministeriële besluiten en de synthesenota's).

  • Heyvaert: Verbetering van de levenskwaliteit van de wijk. Huisvesting en productieactiviteiten zullen er hand in hand gaan.
  • Ninoofsepoort: Inrichting van een braakliggend gebied met een park, huisvesting en een sportvoorziening.
  • Mediapark: Omvorming van de Reyers-site tot een diverse en levendige wijk met mediabedrijven, handelszaken, wijkdiensten en een nieuw park.
  • Weststation: Ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, een groot park en belangrijke lokale voorzieningen.
  • Kazerne: Ontwikkelen van een internationale universiteitswijk, gericht op de stad en de omliggende wijken.
  • Josaphat: Inrichting van een gemengde wijk met woningen, handelsactiviteiten, scholen en een park.
  • Delta-Herrmann-Debroux: Omvorming van een stadssnelweg tot een stedelijke boulevard en de herinrichting van de omgeving in gemengde en aantrekkelijke wijken.
  • Zuid: Aanwenden van het drukste station van België voor de realisatie van een diverse en levendige wijk als toegangspoort tot de stad.
  • Wet: Het hart van de Europese wijk wordt een mix van woningen, culturele activiteiten, handelszaken en groene ruimten. Ook het kantooraanbod wordt gereorganiseerd.
  • Bordet : Inrichting van een toegangspoort tot de stad en de ontwikkeling van een levendige wijk rond een multimodaal vervoersknooppunt, met een nieuw metrostation.

Hier vindt u voor Bordet het ministerieel besluit en de synthesenota.

En conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen van 7 en 11 juni over Bordet op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

Contacten

Heeft u vragen over een Richtplan van aanleg? Neem gerust met ons contact op via:

Ministrieel besluit van 8 mei 2018 (B.S. 14 mei 2018), conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018, houdende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de ontwerpen van richtplan van aanleg.