Boordtabel van de RPA's

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle huidige RPA's op het grondgebied van het Gewest.

  In het geval van substantiële wijzigingen aan het project aan het einde van de openbare enquêteprocedure, wordt het gewijzigde project onderworpen aan een 1e bis-lezing, onder voorbehoud van een nieuwe openbare enquête, en wordt de beschreven procedure vanaf dit stadium herhaald.

  Boordtabel

  Naam van het RPA Stappen

  Kazernes van Elsene - Usquare
  Vue du bâtiment principal A depuis la cour d'honneur (2017)

  Description Het terrein van de voormalige rijkswachtschool strekt zich uit over +/- 4 hectare in het hartje van Elsene. De voormalige school neemt het hele huizenblok in beslag. De grenzen worden...

  Besluit tot opstelling
  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname
  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing
  Openbaar onderzoek en advies van de instanties
  Advies van de GOC
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  RPA - Defensie-site
  PAD Defense

  Een groot potentieel voor stadsontwikkeling en interregionaal overleg

  Besluit tot opstelling
  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. In het kader hiervan organiseerde perspective.brussels op 17 september een informatie- en participatiebijeenkomst in het Da Vinci Science Park in Evere om input te leveren voor het RPA-project, dankzij de meningen van omwonenden en gebruikers.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  14/09/2023 : het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Defensie-site werd in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Openbaar onderzoek en advies van de instanties
  Advies van de GOC
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  RPA - Heizel
  Site du Heysel

  Beschrijving Volgens de door Perspective ontwikkelde methodologie zijn de planningswerkzaamheden gebaseerd op een gedetailleerde diagnose. Raadpleeg de definitiestudie ' Heizel en omgeving '...

  Besluit tot opstelling

  Juni 2019

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. Als onderdeel hiervan organiseerde perspective.brussels op 17 september een informatie- en participatiebijeenkomst om input te leveren voor het ontwerp van het RPA, op basis van de meningen van buurtbewoners en gebruikers.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing
  Openbaar onderzoek en advies van de instanties
  Advies van de GOC
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  RPA - Herrmann-Debroux
  Croisement Herrmann-Debroux et Souverain - Direction Forêt de Soignes

  Beschrijving Een betere levenskwaliteit Om deze stadstoegang en zijn omgeving een nieuw gezicht te geven, heeft de Brusselse regering perspective.brussels gevraagd om het Richtplan van aanleg (RPA)...

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Op 4, 5 en 20 juni 2018 werden drie openbare informatievergaderingen gehouden.

  Opstelling van het ontwerp
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Aanpassing van het project naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GOC.

  Advies van de Raad van State

  Na de goedkeuring van het RPA in tweede lezing heeft de regering het advies gevraagd van de Raad van State. Deze verklaarde zich onbevoegd om advies uit te brengen.

  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing

  28/04/2022
  Definitieve goedkeuring van het RPA.

  Publicatie en inwerkingtreding

  01/06/2022
  Inwerkingtreding van het RPA.

  Uitvoering van het project

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is verantwoordelijk voor het operationele platform van het Herrmann-Debroux PAD, dat werd opgericht op het moment dat het RPA werd goedgekeurd.

  RPA - Weststation
  Gare de l'Ouest

  "Créer un nouveau quartier habité, un grand parc et des équipements d’importance locale et régionale"

  Besluit tot opstelling

  Mei 2018

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Juni 2018

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  Januari 2019

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project

  Aanpassing van het project naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GOC.

  Advies van de Raad van State

  Na de goedkeuring van het RPA in tweede lezing heeft de regering het advies gevraagd van de Raad van State. Deze verklaarde zich onbevoegd om advies uit te brengen.

  Eventuele aanpassing van het project
  Publicatie en inwerkingtreding

  3 december 2021

  Uitvoering van het project

  De regering heeft citydev.brussels belast met de operationele uitvoering van het RPA. Het project voorziet in woningen, winkels, economische activiteiten en verschillende gebruiksvriendelijke landschappen, waaronder een recreatiepark.