Boordtabel van de RPA's

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle huidige RPA's op het grondgebied van het Gewest.

    In het geval van substantiële wijzigingen aan het project aan het einde van de openbare enquêteprocedure, wordt het gewijzigde project onderworpen aan een 1e bis-lezing, onder voorbehoud van een nieuwe openbare enquête, en wordt de beschreven procedure vanaf dit stadium herhaald.

    Dashboard