Heyvaert: openbaar onderzoek

Geef uw mening over het Richtplan Van Aanleg

Openbaar onderzoek

03 oktober > 02 december 2019

Gepubliceerd op 30 september 2019

 


 

Van 3 oktober 2019 tot 2 december 2019, wordt het project van Richtplan van Aanleg “Heyvaert” voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht.

Het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) “Heyvaert” stelt een visie voor die de transformatie van de wijk ondersteunt met betrekking tot de stedelijke en ecologische uitdagingen, vooropgesteld door het Gewest. Het ontwerp van het RPA bevordert en begeleidt de oprichting en het behoud van productieactiviteiten die beter zijn geïntegreerd in de stedelijke context, en tergelijkertijd hun weerslag op de andere functies van de wijk te beheersen. Het ondersteunt ook de ontwikkeling van voorzieningen van collectief belang en verhoogt het potentieel inzake biodiversiteit in de wijk, meer bepaald door middel van een park dat het park aan de Ninoofsepoort verbindt met de site Slachthuis. Dit ontwerp draagt zo bij tot het vinden van een evenwicht tussen de functies en tot het delen van de ruimte tussen alle gebruikers.

Op 9 mei 2019 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) “Heyvaert” goed. Deze juridische tool omkadert de verschillende operaties in het kader van de ontwikkeling van de site.

Van 3 oktober tot 2 december 2019, wordt het project van RPA voorgelegd aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten, via post of via de site van perspective.brussels via een formulier.

Een infosessie wordt georganiseerd op woensdagavond 6 november van 19u30 tot 21u30, in Recy-K (Fernand Demetskaai 55 - 1070 Anderlecht).

In de gemeenten, kan u de volgende documenten raadplegen :

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.

Meer info