< Terug naar de kaart

Reyers

Reyerstoren: RTBF & VRT, Schaarbeek
Reyerstoren: RTBF & VRT, Schaarbeek
 
orthofoto Reyerssite 2018
orthofoto Reyerssite 2018
© Brugis
concepttekening Mediapark
concepttekening Mediapark
 
karakteristieken van het nieuwe stedelijke park
karakteristieken van het nieuwe stedelijke park
 
het openstellen van de site en het verankeren van het project in de bestaande Reyers-wijk
het openstellen van de site en het verankeren van het project in de bestaande Reyers-wijk
 
een functionele mix complementair aan de bestaande functies in de wijk
een functionele mix complementair aan de bestaande functies in de wijk
 
een sterke wisselwerking tussen publieke ruimte en de gelijkvloerse verdiepingen van de gebouwen
een sterke wisselwerking tussen publieke ruimte en de gelijkvloerse verdiepingen van de gebouwen
 
impressie wonen aan het park (ontwerpwedstrijd masterplan 2015)
impressie wonen aan het park (ontwerpwedstrijd masterplan 2015)
 
impressie een nieuw stedelijk park met hoge gebruikdensiteit (ontwerpwedstrijd masterplan 2015)
impressie een nieuw stedelijk park met hoge gebruikdensiteit (ontwerpwedstrijd masterplan 2015)
 

Verschillende belangrijke transformaties zullen tegen 2040 een nieuw gedaante geven aan de Reyerswijk. Het Brussels Gewest bouwt de bestaande dynamiek rond televisie en cinema verder uit tot een hoogstaand mediapark.brussels. Verschillende grote inrichtingsprojecten, waaronder bijna tien hectare boomrijke openbare ruimte, creëren een toegankelijk en bruisend stadsgebied op maat van de media en de creatieve industrie, met respect voor de omgeving. 

De stad heruitvinden

Dit 175 hectare grote stadsdeel in het oosten van Brussel ligt op een boogscheut van het stadscentrum. Het is een lappendeken van grote stratenblokken en grootstedelijke voorzieningen die onderling niet echt verbonden zijn: een gesloten campus van de openbare omroepen, bedrijfszones, sport- en winkelcentra, begraafplaatsen, een technische controle, … De grote verkeersassen die de wijk doorkruisen, vormen grote stedelijke barrières. Het is de bedoeling om het gebied meer samenhang, identiteit, dynamiek en levenskwaliteit te geven.

Een enorm ontwikkelingspotentieel

Het Reyersgebied is ideaal gelegen in het midden tussen de Europese wijk (de hoofdzetel van de Europese Commissie ligt 1,5 km verderop) en de luchthaven. Het telt 60 bedrijven uit de mediasector (zoals de RTBF, de VRT, RTL en BeTV) die zo'n 5.000 medewerkers in dienst hebben.

Om het ontwikkelingspotentieel van dit strategische gebied aan te boren, keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2010 een richtschema goed. Dat wil de te brede E40-snelweg heraanleggen, nieuwe woningen bouwen, een nieuw openbaar park aanleggen en een innovatieve mediazone ontwikkelen.

mediapark.brussels

In 2011 kondigden de openbare televisiezenders RTBF en VRT aan dat ze tegen 2020 zouden verhuizen naar twee nieuwe hoofdgebouwen achter de huidige gebouwen. Sindsdien werden de stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd en zijn de werken opgestart (in 2021 voor de RTBF, in 2022 voor de VRT).

Momenteel wordt een Richtplan van aanleg (RPA) voor de volledige reorganisatie van de omroepcampus uitgewerkt. Het RPA bepaalt het strategisch en reglementair kader voor de ontwikkeling van de site.

De bouwheer is perspective.brussels en het stedelijke projectmanagement werd toevertrouwd aan een multidisciplinair, internationaal team samengesteld uit het agentschap François Leclercq, BOB 361, Espinas i Tarraso, CITEC, Alphaville, Transsolar, MAGEO, BUUR-SWECO en Jordi Pardo.

Mediapark.brussels brengt mensen samen en zet nieuwe ontwikkelingen in gang.

Het project vormt een meerwaarde voor Brussel en voor de Brusselaars, omdat het voorziet in:

  •  de bouw van 1400 nieuwe woningen voor ongeveer 3.500 nieuwe inwoners,
  •  buurtvoorzieningen en diensten (kinderdagverblijven, secundaire scholen en winkels) voor de bewoners,
  •  locaties voor vernieuwende bedrijven, hogescholen en openbare voorzieningen die verbonden zijn met de mediasector,
  • valorisatie van het bebost gebied met de aanleg van een nieuw stadspark, van ongeveer 10 hectare, met het oog op ontspanning en de bescherming van de biodiversiteit.
  •  zachte mobiliteit en de integratie van de site in het gewestelijk netwerk voor openbaar vervoer.

Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

Om de ontwikkeling van de Reyerswijk te begeleiden, organiseerde perspective.brussels 2 informatie- en participatiemomenten begin juni 2018. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg (RPA). Daarbij deden we beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergadering op 5 juni en 6 juni op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

Openbaar onderzoek 2019

Op 7 februari werd het project van Richtplan van Aanleg Mediapark goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1ste lezing.

Van 27 februari tot 29 april 2019 is het project van Richtplan van Aanleg Mediapark voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe.

En nu?

Na het openbaar onderzoek heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 60 dagen om een advies in te dienen over het ontwerp van het plan. Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de instanties en de GOC, beslist de Regering of het plan al dan niet dient aangepast te worden en in welk opzicht. Eens goedgekeurd in tweede lezing, wordt het ontwerp van het plan voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in derde lezing. 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan dan in werking.

Het ‘E40 Parkway' project om de oostelijke toegang tot de stad te verfraaien

Het project 'E40 Parkway' heeft verschillende doelstellingen:

  •  de E40-snelweg omvormen tot een stadsboulevard met minder rijstroken,
  • een coherentie op niveau van mobiliteit voor de volledige Reyerszone
  •  de voetgangers- en fietsverbindingen tussen de wijken aan weerszijden van deze heraangelegde stadsboulevard verbeteren,
  •  een nieuwe openbare ruimte creëren, waar allerlei nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden (recreatie, sport, evenementen, alternatieve vervoerswijzen, enz.), • de impact van de verkeersas op de wijken verminderen,
  •  de functiemix in de wijken vergroten.

Betreffende de reeds gevoerde studie, vindt u hier het diagnose-rapport, het "Masterplan' van de studie E40 en bijgevoegde annexen (ontwikkelingsplannen bij Seizoen 1, 2 & 3 van het project).

Het 'Mediahuis', de eerste concrete verwezenlijking

Het 'Mediahuis' is het eerste grote project van mediapark.brussels. Het gebouw van 10.000 m² wordt neergezet op een terrein van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) dat tussen premetrostation Diamant en de ingang van de RTBF gelegen is. Het zal de regionale televisie BX1 en een platform voor mediabedrijven huisvesten.