Mediapark: neem deel aan het openbaar onderzoek!

Openbaar onderzoek

24 april > 01 september 2023

Gepubliceerd op 23 april 2023

 


 
Situering van de perimeter
Situering van de perimeter
 
Het nieuwe plan draait rond de herontwikkeling van de Reyers-site, waar de hoofdzetels van de nationale televisieomroepen VRT en RTBF gevestigd zijn. Er komen geleidelijk zo’n 1.400 woningen in de onmiddellijke omgeving van een openbaar park met een oppervlakte van bijna tien hectare, waarvan twee hectare voorbehouden zal blijven voor het behoud van de biodiversiteit. Een primeur midden in de stad!

We verwelkomen u ook graag op 24 mei en 25 mei in het tijdelijk infopunt in de wijk (OCMW van Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 70). Hier zal het plan worden toegelicht en kunt u met uw vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen terecht (reserveer een moment dat u het beste past aan de hand van het formulier onder de tekst).

Naar aanleiding van de resultaten van het eerste openbaar onderzoek in 2019 besloot de Brusselse regering het oorspronkelijke project grondig te wijzigen. De nieuwe versie van het Richtplan van Aanleg (RPA) en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) werden op 30 maart 2023 goedgekeurd. De vier belangrijkste doelstellingen van dit nieuwe project zijn

  • De Reyers-site uitbouwen tot een mediapool - Het is de bedoeling een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling tot stand te brengen dat zowel bedrijven als scholen die in de mediasector actief zijn, aantrekt. 
  • De site ontsluiten om er een bewoonde wijk van te maken - Door deze locatie te ontsluiten, kan er  een gediversifieerd woningaanbod worden ontwikkeld met ruimte voor voorzieningen en winkels. Het plan stelt een actief gebruik van de Reyerstoren, de grote blikvanger op de site, voorop. En een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, mede door een nieuwe tramlijn mogelijk te maken. Het project stelt ook voor om plaats te maken voor actieve mobiliteit en de fietsparkings te valoriseren. 
  • In de stedelijke projecten rekening houden met de biodiversiteit - Nog nooit eerder is zoveel aandacht uitgegaan naar biodiversiteit als bij de opmaak van het RPA Mediapark. Dat gebeurde in nauw overleg met de vereniging Natuurpunt en Leefmilieu Brussel. De uitgevoerde studies boden een degelijke basis om te komen tot een plan dat stedelijke ontwikkeling verzoent met het behoud van de lokale biodiversiteit. Met het oog daarop zijn een aantal maatregelen vastgelegd die moeten helpen om de uitvoering van het plan in goede banen te leiden. 
  • Principes van de kringloopeconomie toepassen - Op termijn is het de bedoeling om de bestaande gebouwen af te breken. Daarom schuift het ontwerp van RPA enkele grote ambities naar voren die kaderen in de kringloopeconomie en verband houden met het hergebruik van materialen.

Uw mening telt!

Neem deel aan het openbaar onderzoek van 24 april tot en met 1 september 2023, online of bij de dienst urbanisme van de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe. 

  • Raadpleeg de documenten hieronder
  • Afspraak bij de gemeentelijke diensten van Schaarbeek, Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe waar een papieren versie beschikbaar is
  • Geef uw opmerkingen en bezwaren

Documenten

De documenten onderworpen aan het openbaar onderzoek in 2019 zijn eveneens beschikbaar.

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en adviezen naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezonden, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal vragen. Het RPA kan hierop aangepast worden met het oog op een tweede lezing. De regering zal vervolgens het advies van de Raad van State inwinnen en in het licht van diens conclusies het RPA definitief goedkeuren.

Meer info