Mediapark: de Brusselse regering keurt het plan voor de toekomstige wijk in eerste lezing goed!

Gepubliceerd op 31 maart 2023

 

Bos Georgin
Bos Georgin
© Robota/Leclercq Associés
Axonometrie
Axonometrie
© Leclercq Associés

Het nieuwe plan draait rond de herontwikkeling van de Reyers-site, waar de hoofdzetels van de nationale televisieomroepen VRT en RTBF gevestigd zijn. Er komen geleidelijk zo’n 1.400 woningen in de onmiddellijke omgeving van een openbaar park met een oppervlakte van tien hectare, waarvan twee hectare voorbehouden zal blijven voor het behoud van de biodiversiteit. Een primeur midden in de stad!

De Mediaparksite is gelegen in de gemeente Schaarbeek, niet ver van de grens met de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. Het Brussels Gewest kocht dit ingesloten terrein van ongeveer 20 hectare over van de voormalige eigenaars VRT en RTBF om het open te trekken naar de omliggende stadsomgeving. In deze buurt bevindt zich amper groen dat toegankelijk is voor het publiek. Door deze locatie om te vormen tot een wijk en een mediadorp met gewestelijke en nationale aantrekkingskracht, zouden de Brusselaars er een nieuwe wijk bijkrijgen met heel wat kwaliteitsvolle openbare en groene ruimten, maar ook woningen.

Op basis van de resultaten van het eerste openbaar onderzoek had de regering beslist om het oorspronkelijk uitgetekende project ingrijpend te wijzigen. Het nieuwe plan versie 2.0 dat perspective.brussels heeft uitgewerkt, houdt rekening met een aantal vragen van het maatschappelijk middenveld en de adviesorganen. Zo is de oorspronkelijk geplande bebouwingsdichtheid aanzienlijk verlaagd ten voordele van zo’n 10 hectare groene en open ruimten en wordt op het volledige terrein sterker ingezet op de bescherming van de stedelijke biodiversiteit.

Met dit stadsproject streeft de Brusselse regering vier grote doelstellingen na:

  1. De Reyers-site uitbouwen tot een mediapool - Het is de bedoeling om de ingesloten site op basis van een stedelijke programmering te laten aansluiten op het omliggende stadsweefsel en daarnaast ook een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling tot stand te brengen dat zowel bedrijven als scholen die in de mediasector actief zijn, aantrekt. Om de site beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, wordt tevens voorgesteld om een nieuwe tramlijn aan te leggen. Tot slot wordt ernaar gestreefd routes voor de actieve weggebruikers in te richten en te zorgen voor fietsenstallingen.
  2. In de stedelijke projecten rekening houden met de biodiversiteit - Nog nooit eerder is zoveel aandacht uitgegaan naar biodiversiteit als bij de opmaak van het RPA Mediapark. Dat gebeurde in nauw overleg met de vereniging Natuurpunt en Leefmilieu Brussel. De uitgevoerde studies boden een degelijke basis om te komen tot een plan dat stedelijke ontwikkeling verzoent met het behoud van de lokale biodiversiteit. Met het oog daarop zijn een aantal maatregelen vastgelegd die moeten helpen om de uitvoering van het plan in goede banen te leiden.  
  3. De site ontsluiten om er een bewoonde wijk van te maken - Door deze locatie te ontsluiten, kan er ook een gediversifieerd woningaanbod worden ontwikkeld en ruimte geschapen worden voor voorzieningen en winkels. Het plan stelt ook een actief gebruik van de Reyerstoren, de grote blikvanger op de site, voorop.
  4. Principes van de kringloopeconomie toepassen - Op termijn is het de bedoeling om de bestaande gebouwen af te breken. Daarom schuift het ontwerp van RPA enkele grote ambities naar voren die kaderen in de kringloopeconomie en verband houden met het hergebruik van materialen.

Een coherente toekomststrategie

Op Mediapark zijn trouwens al enkele werven opgestart die een voorsmaakje bieden van wat de toekomst voor deze nieuwe wijk in petto heeft. De bouw van de nieuwe hoofdzetels voor de RTBF (Media Square) en de VRT is volop bezig. Als alles volgens plan verloopt, zullen zij in respectievelijk 2024 en 2025 opengaan. Daarnaast staat ook het FRAME-gebouw in de steigers. Dat wordt de nieuwe thuishaven van onder meer BX1 en de IHECS Academy.

Naast die projecten luiden de heraanleg van de Reyerslaan en het masterplan voor de Parkway-E40 de overgang naar een verkeersluwe mobiliteit in deze buurt en in het Gewest in.

Het ontwerp van RPA Mediapark (en het bijhorende MER) zal in het voorjaar van 2023 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Daarnaast zal ook een overlegmoment plaatsvinden om de buurtbewoners en iedereen die geïnteresseerd is, de kans te geven vragen te stellen.

Meer info