Jobs

perspective.brussels is een dynamische en groeiende Brusselse instelling van openbaar nut. Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers om samen te werken aan de stad van morgen.

Ook stagiairs zijn welkom bij perspective.brussels, zowel voor stedenbouw, statistiek als communicatie.

Vacatures

Net zoals de andere openbare instellingen werft perspective.brussels contractuele en statutaire medewerkers aan:

  •  voor contractuele medewerkers wordt de selectieprocedure intern georganiseerd,
  •  voor statutaire medewerkers wordt de selectie georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid.

Stages

perspective.brussels wil zijn competenties en passie voor Brussel delen en het kennisniveau van de studenten helpen verhogen.

We ontvangen het hele jaar door stagiaires uit verschillende richtingen: architectuur, stedenbouw, geografie, economie, statistiek, maar ook communicatie, journalistiek …

De stagiaires krijgen de kans om mee te draaien in onze overheidsinstelling en haar projecten.

Een stage in het kader van een opleiding wordt geregeld door middel van een stageovereenkomst.