Mediapark: het plan voor de toekomstige wijk goedgekeurd door de Brusselse Regering

Gepubliceerd op 25 april 2024

 

Georgin bos
Georgin bos
© Robota/Leclercq Associés
Medias Parvis
Medias Parvis
© Robota/Leclercq Associés
Meiser poort
Meiser poort
© Robota/Leclercq Associés
Indicatief axonometrie voor Mediapark
Indicatief axonometrie voor Mediapark
© Robota/Leclercq Associés

Met de beslissing van de Ministerraad op donderdag 25 april is de ultieme stap gezet in de uitwerking van het plan van aanleg Mediapark.

Dit ambitieuze plan voorziet in de herbestemming van de Reyers-site met de televisiezenders RTBF en VRT tot een woonpool gericht op de mediasector. Naast zo'n 20.000 m² aan media-activiteiten zijn er plannen voor zo goed als 1.400 woningen - waarvan een aanzienlijk deel openbare woningen - naast buurtwinkels en gemeenschaps-voorzieningen. Deze ontwikkeling van de nieuwe wijk vlijt zich aan tegen een nieuw toegankelijk park van vrijwel 10 hectare, waarvan een gebied van twee hectare strikt is voorbehouden voor het behoud van de biodiversiteit. Een primeur, zo midden in de stad!

De Mediaparksite is gelegen in de gemeente Schaarbeek, vlak bij de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Evere. Het Brussels Gewest kocht het terrein van zo’n 20 hectare over van de voormalige publieke eigenaars VRT en RTBF om het te openen naar de omliggende stadsomgeving toe, zoals bepaald in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Het feit dat de site nu wordt opengesteld voor het publiek in een gebied waar groene ruimten schaars zijn, biedt ongekende kansen om de Brusselaars en alle buurtbewoners nieuwe openbare en groene ruimten van hoge kwaliteit te verschaffen, naast betaalbare woningen, voorzieningen, buurtwinkels en ruimte voor bedrijven en onderwijsinstellingen uit de mediasector.

Met dit stadsproject, die werd gecoördineerd door Perspective, streeft de Brusselse Regering vier de doelstellingen na:

  • De Reyers-site uitbouwen tot een echte mediapool - Het is de bedoeling om de ingesloten site aan de hand van een gemengde stedelijke programmering te laten aansluiten op het omliggende stadsweefsel en daarnaast ook een mediadorp met gewestelijke en nationale uitstraling te creëren dat zowel bedrijven als scholen uit mediasector kan aantrekken.
  • De site ontsluiten tot woonwijk - Door de site open te stellen, kan er een gevarieerd woningenaanbod worden ontwikkeld met ruimte voor lokale voorzieningen en handel. Om de site beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, voorziet het plan in de mogelijkheid om een nieuwe tramlijn aan te leggen. Tot slot wordt gekeken naar routes voor de actieve weggebruikers en een brede beschikbaarheid van fietsenstallingen. Het plan doelt ook op een actief gebruik van de Reyerstoren, de grote blikvanger op de site.
  • Een openbare groene ruimte inrichten - Het plan ontplooit zich rond een brede groene ruimte, toegankelijk voor het publiek. Deze zal bestaan uit een meer mineraal, met bomen beplant gebied aan de westkant, een centraal terrasvormig gedeelte en een bosgebied in het oosten, het Georginbos. 
  • De biodiversiteit inbouwen in stadsprojecten - De wijziging van het RPA Mediapark was de aanleiding voor een nooit eerder geziene inspanning op het vlak van biodiversiteit, samen met Natuurpunt en Leefmilieu Brussel, waarbij stadsontwikkeling gepaard gaat met het behoud van de lokale biodiversiteit en die uitmondde in een reeks begeleidende maatregelen bij de uitvoering van het plan.
  • De principes van de circulaire economie in de praktijk brengen - Om de site te kunnen openstellen voor de omliggende wijken en ze te verbinden met groene openbare ruimten van hoge kwaliteit zullen de bestaande gebouwen worden afgebroken. Hiervoor worden in het plan grote ambities toegevoegd op het vlak van circulariteit en hergebruik van materialen.

Een operationele fase van de site gecoördineerd door de MSI

Op de site zijn al een reeks grootschalige werven in uitvoering, gecoördineerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) die instaat voor de volledige operationele invulling van het stadsprogramma.  De werken voor het mediahuis FRAME, met de MSI als bouwheer, en de nieuwe hoofdzetel van de RTBF (MediaSquare) zijn bijna klaar. De werken aan het toekomstige VRT-gebouw zijn volop bezig. De oplevering is gepland voor eind 2026.

Ook Beliris is betrokken bij de werf. Ze financiert en ontwikkelt het project voor de openbare ruimten, waarvoor binnenkort een vergunningsaanvraag wordt ingediend. In de onmiddellijke omgeving van de Mediapark-site zullen ook de heraanleg van de Reyerslaan en het tramproject tussen Meiser en de UCL-campus bijdragen tot de aankomende transitie van deze stadspoort naar een rustiger stedelijk leven en een beheerste mobiliteit.

Meer info