< Alle Strategische Polen

RPA - Heizel

in uitvoering

Tussen 2020 en 2021 heeft Perspective een definitiestudie uitgevoerd ter voorbereiding van het ontwerp van het RPA Heizel.

  Heizelsite
  Heizelsite
   

  Beschrijving

  Volgens de door Perspective ontwikkelde methodologie zijn de planningswerkzaamheden gebaseerd op een gedetailleerde diagnose. Raadpleeg de definitiestudie 'Heizel en omgeving'.

  Burgerbevraging 2019

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. In dat kader werd een informatie- en participatiebijeenkomst gehouden. Daarbij deden we beroep op de inzichten van de inwoners en de gebruikers van de wijk. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg (RPA).

  Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op de website perspective.brussels gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

  Bijgewerkt: 2022.04.13

  Stappen van een RPA

  Besluit tot opstelling

  Juni 2019

  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. Als onderdeel hiervan organiseerde perspective.brussels op 17 september een informatie- en participatiebijeenkomst om input te leveren voor het ontwerp van het RPA, op basis van de meningen van buurtbewoners en gebruikers.

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing
  Openbaar onderzoek en advies van de instanties
  Advies van de GOC
  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  Contact