< All the Strategische Polen

RPA - Heizel

in uitvoering

Tussen 2020 en 2021 heeft Perspective een definitiestudie uitgevoerd ter voorbereiding van het ontwerp van het RPA Heizel.

  Site Heysel
  Site Heysel
   

  Beschrijving

  Volgens de door Perspective ontwikkelde methodologie zijn de planningswerkzaamheden gebaseerd op een gedetailleerde diagnose. Raadpleeg de definitiestudie 'Heizel en omgeving'.

  Burgerbevraging 2019

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. In dat kader werd een informatie- en participatiebijeenkomst gehouden. Daarbij deden we beroep op de inzichten van de inwoners en de gebruikers van de wijk. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg (RPA).

  Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op de website perspective.brussels gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

  Updated: 2022.04.13

  Steps of the PAD

  Arrêté d'élaboration
  Préparation de l'élaboration du projet
  Consultation citoyenne / Information et participation
  Élaboration du projet
  Adoption en 1ère lecture
  Enquête publique et avis d'instances
  Avis de la CRD
  Analyse du processus de consultation publique, concertations et arbitrages
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 2ème lecture
  Avis du Conseil d'État
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 3ème lecture
  Publication et entrée en vigueur
  Mise en oeuvre du projet

  Contact