Josaphat: openbaar onderzoek

Geef uw mening over het ontwerp van Richtplan van Aanleg!

Openbaar onderzoek

16 september > 25 november 2021

Gepubliceerd op 16 september 2021

 

Josaphat: zicht op het biopark
Josaphat: zicht op het biopark
© perspective.brussels / BUUR
Josaphat: pleintje ten hoogte van Latinislaan
Josaphat: pleintje ten hoogte van Latinislaan
© perspective.brussels / BUUR

Het nieuwe project voor de Josaphatwijk kreeg concreet vorm in een Richtplan van Aanleg (RPA), dat door de Brusselse regering in eerste lezing werd goedgekeurd.
U kan nu uw mening geven! Doe mee aan het openbaar onderzoek dat van 16 september tot 25 november 2021 plaatsvindt.

In 2019 gaf u tijdens een eerste openbaar onderzoek uw mening over de toekomst van de Josaphat-site. Op basis daarvan werd het project aanzienlijk verbeterd:

  • Een groenere wijk: groenruimten zullen nu 40% van de oppervlakte van de site innemen (bijna 13,5 ha).
  • Een minder dense wijk, met publieke en private woningen, in het noorden en zuidwesten van de site, grenzend aan groenruimten en dichtbij het openbaar vervoer. De woningen zullen een eigen buitenruimte hebben.
  • Nieuwe scholen en een moderne sportzaal, dichtbij de sportcampus die zal worden gerenoveerd.
  • Een autoluwe en multimodale mobiliteit: er wordt ingezet op actieve vervoersmodi, betere verbindingen met het openbaar vervoer door gebruik te maken van het bestaande GEN-station.

Bekijk onze video over het project.

Uw mening telt!

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 16 september tot 25 november 2021. De documenten zijn hieronder online te raadplegen (afgesloten sinds 26/11/2021), een papieren versie is beschikbaar in het gemeentehuizen van Schaarbeek en Evere.

Een online publieke vergadering wordt georganiseerd op dinsdag 26 oktober van 19u30 tot 21u30.

U kan uw opmerkingen, observaties en meningen kenbaar maken aan de hand van dit online formulier (afgesloten sinds 26/11/2021).

Het ontwerp van Richtplan van aanleg (RPA) bestaande uit twee delen:

Het bijhorende Milieueffectenrapport (MER):

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de goedkeuring van het project van het Richtplan van Aanleg.

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en adviezen naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezonden, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal vragen. Het RPA kan hierop aangepast worden met het oog op een tweede lezing. De regering zal vervolgens het advies van de Raad van State inwinnen en in het licht van diens conclusies het RPA definitief goedkeuren.

Meer info