Een nieuw stadsvernieuwingscontract rondom het Zuidstation

SVC 7

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 14 januari 2021

 

Perimeter van het SVC 7 - rondom het Zuidstation
Perimeter van het SVC 7 - rondom het Zuidstation
 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om een nieuw stadsvernieuwingscontract (SVC) op te starten in de wijken rondom het Zuidstation, in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Brussel-Stad.

Het gebied rond het Zuidstation maakt al deel uit van een strategisch stadsproject (het Richtplan van Aanleg Zuid), én van het duurzaam wijkcontract 'Woonvriendelijk stations'.

Het SVC 7 effent het pad voor de financiering van verschillende ambities van het stadsproject Zuid door in de eerste plaats in te zetten op een beter stedelijk netwerk, een kerndoelstelling van het SVC en een heuse uitdaging voor deze wijken, die worden opgesplitst door de aanwezige spoorweginfrastructuur. Doel is om onder meer nieuwe openbare ruimtes aan te leggen en het groene netwerk te versterken via betere verbindingen tussen de mobiliteitspool en de wijken. De creatie van woningen en lokale en grootstedelijke voorzieningen zal de rol van de wijk als stadspool kracht bijzetten en bijdragen aan de sociale, economische en ecologische transitie van de stad.

perspective.brussels is op zoek naar een team om het SVC en het milieueffectenrapport (MER) op te stellen. Daarnaast staat het ook in voor het participatief proces en de communicatie van het project.  Hiervoor heeft de bouwmeester maître architecte (BMA) een oproep tot indiening van blijken van belangstelling gelanceerd. 

Het einde van de uitwerkingsfase van het SVC is gepland voor midden mei 2022 zodat de uitvoeringsfase kan starten tussen 2022 en 2026.

Meer info