< Alle Strategische Polen

SVC 8 - Stephenson-Koningin

2023-2030

Stadsvernieuwingscontract 8 ‘Stephenson – Koningin’ legt de nadruk op stedelijke netwerken en op het creëren van voorzieningen die bijdragen tot de economische en ecologische stedelijke transitie. Het gebied van 150 ha ligt gedeeltelijk in de Stad Brussel en in de gemeente Schaarbeek.


   

  © Perspective / Studio Tuin en Wereld, Kaderstudio, Latitude

  Beschrijving

  De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 7 juli 2022 de lancering goedgekeurd van een nieuw stadsvernieuwingscontract: SVC 8 Stephenson – Koningin. De startdatum voor de ontwikkeling ervan werd vastgesteld op 16 januari 2023.

  Dit SVC streeft de gewestelijke en lokale ambities na voor stadsvernieuwing in dit deel van het Gewest. Het richt zich op de woonwijken en gemengde wijken ten westen van het Koninklijk Domein en ten oosten van de spoorlijn, op de grote weg- en spoorinfrastructuur en op de industriële kernen (Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving - OGSO), die deel uitmaken van het studiegebied.

  Diagnose en prioriteiten

  Het consortium Studio Tuin en Wereld + KADERSTUDIO + Latitude met ABO + LOOP werd eind december 2022 aangeduid om de uitwerking van het project in goede banen te leiden. De opdracht werd in januari 2023 opgestart.

  Op basis van de pre-diagnose van het departement Territoriale Kennis van Perspective, heeft het consortium een diagnose opgesteld (publicatie volgt nog), die verankerd is in het grondgebied en de geschiedenis ervan. Met die diagnose kunnen de prioriteiten en problemen voor de wijk worden bepaald. Dat vormt de basis voor de uitwerking van het programma van werkzaamheden en acties.

  Het programma wordt opgesteld tussen januari 2023 en juli 2024. Daarna vindt de uitvoeringsfase plaats, waarin de verschillende projecten worden opgezet tussen 2024 en 2030, gevolgd door de implementatiefase, die tot 2033 duurt.

  Wie?

  Perspective coördineert, in nauwe samenwerking met de Directie Stadsvernieuwing van urban.brussels, de ontwikkeling van het programma van projecten en de wijzigingen ervan.

  Het consortium dat werd aangesteld om het programma te ontwikkelen bestaat uit Studio Tuin en Wereld + KADERSTUDIO + Latitude met ABO (voor het milieueffectenrapport) + LOOP.

  Urban.brussels en Perspective zullen instaan voor de operationele opvolging van SVC 8 vanaf 2024.

  De verschillende projecten worden ondersteund door de partners van het SVC, zoals Brussel Mobiliteit, de directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), Leefmilieu Brussel, Beliris, de gemeente Schaarbeek en de stad Brussel, evenals de lokale verenigingen.

  Publicaties

  SVC 8: Stephenson-Koningin

  Diagnose

  perspective.brussels
  Downloaden

  Stappen van het SVC

  Keuze van het studiegebied

  07.07.2022
  De lancering van het nieuwe Stadsvernieuwingscontract "Stephenson - Koningin" (SVC 8), die een oppervlakte van 150 hectare betrekt in de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, werd op 7 juli 2022 goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Ontwikkelingsfase

  Het programma wordt ontwikkeld tussen januari 2023 en januari 2024.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp
  Openbaar onderzoek
  Aanpassing van het SVC-ontwerp
  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp
  Ontwikkeling van de projecten
  Werkzaamheden
  Afgerond SVC

  Contact

  Nieuws