< Alle Strategische Polen

SVC 2 - Brabant-Noord - Sint Lazarus

2018-2025

De spoorverbinding Noord-Zuid benutten als ruggengraat van de programmatie. De gebouwen reactiveren met nieuwe gewestelijke voorzieningen.

  Beschrijving

  De perimeter van de SVC "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" strekt zich uit over de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost.

  De belangrijkste projecten van de SVC "Brabant-Noord - Sint-Lazarus" zijn:

  • De verbetering van de tunnels onder de spoorwegfunctie;
  • De aanleg van openbare voorzieningen: een cultureel centrum, een centrum voor jonge kinderen en een studentencentrum;
  • De verbetering van het Sint-Franciscuspark;
  • De herinrichting van de openbare ruimte: verlichting en de Koninginneplein en omgeving;
  • De creatie van sociale woningen.

  Wie?

  De verschillende projecten worden geleid door de SVC 2-partners: de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de lokale verenigingen.

  Meer informatie:

  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" en het milieueffectrapport werden goedgekeurd op 23 november 2017.

  De programmawijziging werd goedgekeurd op 8 juli 2021. Zij vroeg om een actualisering van haar milieueffectrapport en een openbaar onderzoek dat plaatsvond van 11 februari tot 12 maart 2021.

  De documenten kunnen worden geraadpleegd op:
  http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-2

  Publicaties

  Documenten SVC

  cru_2_diagnose.pdf

  Documenten van SVC 2 - Brabant Noord - Sint-Lazare

  2016
  Documents du CRU 2 - Brabant Nord - Saint-Lazare

  Stappen van het SVC

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  De ontwerpbureaus AAC Architecture / ERU zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het programma.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  18 mei 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 31 mei tot en met 30 juni 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project is aangepast naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  Het definitieve programma voor het stadsvernieuwingscontract en het milieueffectenrapport werden goedgekeurd op 23 november 2017.

  Ontwikkeling van de projecten

  Na de openbare onderzoek van 11 februari tot 12 maart 2021 werden de eerste programmawijziging en het milieueffectrapport uiteindelijk goedgekeurd op 8 juli 2021.

  Wijziging in uitvoering (2e helft 2023)

  Voltooiing tot 2024

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026

  Afgerond SVC

  Contact