< All the Strategische Polen

SVC 2 - Brabant-Noord - Sint Lazarus

2018-2025

De spoorverbinding Noord-Zuid benutten als ruggengraat van de programmatie. De gebouwen reactiveren met nieuwe gewestelijke voorzieningen.

  Beschrijving

  De perimeter van de SVC "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" strekt zich uit over de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost.

  De belangrijkste projecten van de SVC "Brabant-Noord - Sint-Lazarus" zijn:

  • De verbetering van de tunnels onder de spoorwegfunctie;
  • De aanleg van openbare voorzieningen: een cultureel centrum, een centrum voor jonge kinderen en een studentencentrum;
  • De verbetering van het Sint-Franciscuspark;
  • De herinrichting van de openbare ruimte: verlichting en de Koninginneplein en omgeving;
  • De creatie van sociale woningen.

  Wie?

  De verschillende projecten worden geleid door de SVC 2-partners: de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de lokale verenigingen.

  Meer informatie:

  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" en het milieueffectrapport werden goedgekeurd op 23 november 2017.

  De programmawijziging werd goedgekeurd op 8 juli 2021. Zij vroeg om een actualisering van haar milieueffectrapport en een openbaar onderzoek dat plaatsvond van 11 februari tot 12 maart 2021.

  De documenten kunnen worden geraadpleegd op:
  http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-2

  Steps of the CRU

  Choix de la zone d'études
  Phase d'élaboration
  Approbation du projet de CRU
  Enquête publique
  Modification du projet du CRU
  Approbation finale du CRU
  Développement des projets
  Travaux
  CRU finalisé

  Contact