< All the Strategische Polen

SVC 8 - Stephenson-Koningin

2023-2030

Stadsvernieuwingscontract 8 ‘Stephenson – Koningin’ legt de nadruk op stedelijke netwerken en op het creëren van voorzieningen die bijdragen tot de economische en ecologische stedelijke transitie. Het gebied van 150 ha ligt gedeeltelijk in de Stad Brussel en in de gemeente Schaarbeek.


   

  © Perspective / Studio Tuin en Wereld, Kaderstudio, Latitude

  Beschrijving

  De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 7 juli 2022 de lancering goedgekeurd van een nieuw stadsvernieuwingscontract: SVC 8 Stephenson – Koningin. De startdatum voor de ontwikkeling ervan werd vastgesteld op 16 januari 2023.

  Dit SVC streeft de gewestelijke en lokale ambities na voor stadsvernieuwing in dit deel van het Gewest. Het richt zich op de woonwijken en gemengde wijken ten westen van het Koninklijk Domein en ten oosten van de spoorlijn, op de grote weg- en spoorinfrastructuur en op de industriële kernen (Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving - OGSO), die deel uitmaken van het studiegebied.

  Diagnose en prioriteiten

  Het consortium Studio Tuin en Wereld + KADERSTUDIO + Latitude met ABO + LOOP werd eind december 2022 aangeduid om de uitwerking van het project in goede banen te leiden. De opdracht werd in januari 2023 opgestart.

  Op basis van de pre-diagnose van het departement Territoriale Kennis van Perspective, heeft het consortium een diagnose opgesteld (publicatie volgt nog), die verankerd is in het grondgebied en de geschiedenis ervan. Met die diagnose kunnen de prioriteiten en problemen voor de wijk worden bepaald. Dat vormt de basis voor de uitwerking van het programma van werkzaamheden en acties.

  De opmaak van het programma startte in januari 2023. In dat kader werden ontmoetigen en concertatiemomenten georganiseerd met de gemeentelijke, en gewestelijke actoren en met de verenigingen en burgers. De voorgestelde projecten zullen aan de Brusselse regering worden overgemaakt in het laatste trimester van 2024. Nadien volgt een openbaar onderzoek.

  Wie?

  Perspective coördineert, in nauwe samenwerking met de Directie Stadsvernieuwing van urban.brussels, de ontwikkeling van het programma van projecten en de wijzigingen ervan.

  Het consortium dat werd aangesteld om het programma te ontwikkelen bestaat uit Studio Tuin en Wereld + KADERSTUDIO + Latitude met ABO (voor het milieueffectenrapport) + LOOP.

  Urban.brussels en Perspective zullen instaan voor de operationele opvolging van SVC.

  De verschillende projecten worden ondersteund door de partners van het SVC, zoals Brussel Mobiliteit, de directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), Leefmilieu Brussel, Beliris, de gemeente Schaarbeek en de stad Brussel, evenals de lokale verenigingen.

  Steps of the CRU

  Choix de la zone d'études
  Phase d'élaboration
  Approbation du projet de CRU
  Enquête publique
  Modification du projet du CRU
  Approbation finale du CRU
  Développement des projets
  Travaux
  CRU finalisé

  Contact