< All the Schoolcontracten

Edmond Peeters

Contrat École 4ème série : 2023-2027


  © Perspective / Collectif Act.

  Beschrijving

  De École Professionnelle Edmond Peeters (EPEP) is een gespecialiseerde middelbare school van de gemeente Elsene. EPEP ligt in de Sans Soucisstraat, in een dichtbevolkte wijk met talrijke gemeenschapsvoorzieningen.

  Deze school is door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geselecteerd voor reeks 4 (2023-2027).

  De studiefase van het scholencontract start in september 2022 met de studiebureaus Act, Urban Foxes, Uses and Spaces.

  De studiefase zal leiden tot een programma van acties en investeringen die de doelstellingen van de schoolcontractregeling concreet gestalte zullen geven, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betrokken scholen. Dit programma moet eind 2023 door de gewestregering worden goedgekeurd.

  De aandachtspunten die in de diagnose worden geïdentificeerd (raadpleeg het document hier) zijn :

  • het verbeteren van het onderlinge begrip tussen de leerlingen van EPEP, de leerlingen van de verschillende scholen in de buurt en de buurtbewoners
  • voetgangers, en in het bijzonder jongeren van de school, veilige paden door de openbare ruimte bieden
  • het netwerk van binnenplaatsen en tuinen in het schoolgebouw benutten
  • een ontmoetingsplaats creëren die zowel aan de behoeften van de school (polyvalente zaal, refter, enz.) als aan die van de buurt voldoet

  Steps

  Contrat École sélectionné
  Phase d'étude
  Phase opérationnelle - année 1
  Phase opérationnelle - année 2
  Phase opérationnelle - année 3
  Phase opérationnelle - année 4
  Contrat École finalisé

  Contact