< All the Schoolcontracten

Edmond Peeters

Contrat École 4ème série : 2023-2027


  © Perspective / Collectif Act.

   

   

   

  Beschrijving

  De École Professionnelle Edmond Peeters (EPEP) is een gespecialiseerde middelbare school van de gemeente Elsene. EPEP ligt in de Sans Soucisstraat, in een dichtbevolkte wijk met talrijke gemeenschapsvoorzieningen.

  Deze school is door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geselecteerd voor reeks 4 (2023-2027).

  De studiefase van het Schoolcontract startte in september 2022, in samenwerking met de studiebureaus Act, Urban Foxes, Uses and Spaces.

  De studiefase leidde tot een actie- en investeringsprogramma dat de doelstellingen concreet gestalte geeft, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de school. Dit programma werd op 7 december 2023 door de gewestregering goedgekeurd.

  De aandachtspunten die in de diagnose worden geïdentificeerd (raadpleeg het document hier) zijn :

  • Een beter wederzijds begrip tussen de leerlingen van EPEP, de leerlingen van de verschillende scholen in de buurt en de buurtbewoners.
  • Veilige paden in de openbare ruimten voor voetgangers, en in het bijzonder de leerlingen van de school.
  • Het netwerk van binnenplaatsen en tuinen in het schoolgebouw.
  • Een ontmoetingsplaats die zowel aan de behoeften van de school (polyvalente zaal, refter, enz.) als aan die van de buurt voldoet.

  De voornaamste projecten voor deze school omvatten:

  • Een nieuwe polyvalente ruimte aan de Sans Soucistraat.
  • De vernieuwing van de speelplaats met waterdoorlatende zones.
  • Co-creatie van gebruiksvriendelijk meubilair en muurschilderingen in en rond de school van de leerlingen en jongeren uit de buurt.

  Steps

  Contrat École sélectionné
  Phase d'étude
  Phase opérationnelle - année 1
  Phase opérationnelle - année 2
  Phase opérationnelle - année 3
  Phase opérationnelle - année 4
  Contrat École finalisé

  Contact