Schoolcontracten: diagnose voor 3 scholen in Anderlecht, Elsene en Molenbeek afgerond!

Publicatie

Gepubliceerd op 14 juli 2023

 

Schoolplein van l
Schoolplein van l'école 1 La Rose des Vents
© Perspective / Collectif Act.

De in januari 2023 opgestarte studiefase van de drie schoolcontracten (reeks 4 - 2023-2027) is afgelopen. Raadpleeg de diagnoses en ontdek de bevindingen en prioriteiten die het uitgangspunt zullen vormen bij het opstellen van de actie- en investeringsprogramma's.

De dienst Scholen van perspective.brussels heeft samen met de studiebureaus Act., Uses & Spaces en Urban Foxes de diagnoses van de drie schoolcontracten van de 4e reeks (2023-2027) uitgevoerd:

Deze diagnoses geven een beeld van deze scholen en hun wijk op basis van een terreinanalyse, een documentanalyse en een participatief proces. Voor elk schoolcontract worden in de diagnose de specifieke kwesties aangegeven die het mogelijk maken om de ambities   voor de school vast te stellen, in het bijzonder met betrekking tot de openheid naar de wijk.

Atheneum Anderlecht

De middelbare school Atheneum Anderlecht ligt in het historische centrum van Anderlecht, vlak bij metrostation Sint-Guido. Ze telt ongeveer 300 leerlingen en is toegespitst op onderwijs inzake kunsten en wetenschappen. De school is momenteel verspreid over drie verschillende locaties.

De uitdagingen:

 • een betere samenhang tussen de drie locaties tot stand brengen door de as van schoolvoorzieningen te versterken
 • veilige toegang bieden tot collectieve voorzieningen voor leerlingen en bewoners van de wijk
 • leerlingen van de school tijdens de middagpauze een gezellige, overdekte plek aanbieden om te eten
 • de zichtbaarheid en de uitstraling van de school in de wijk verbeteren

École professionnelle Edmond Peeters

De École professionnelle Edmond Peeters (EPEP) is een middelbare school voor buitengewoon onderwijs gericht op jongeren met leer-, gedrags- en communicatiemoeilijkheden. De school organiseert beroepsonderwijs, gestructureerd rond 4 opleidingen: monteur/plaatser van schrijnwerk, winkelbediende, zeefdrukker en logistiek medewerker in openbare instellingen. De school ligt in de gemeente Elsene, Sans Soucistraat.

De uitdagingen:

 • het wederzijds begrip tussen de leerlingen van de EPEP, de leerlingen van de verschillende scholen in de wijk en de wijkbewoners verbeteren
 • voetgangers, en in het bijzonder schoolkinderen, veilige routes aanbieden in de openbare ruimte
 • het netwerk van binnenplaatsen en tuinen in het huizenblok van de school benutten
 • een plek voor ontmoeting aanbieden die voldoet aan de behoeften van de school (polyvalente zaal, refter enz.) en aan die van de wijk

École n°1 - La Rose des Vents

École n°1 - La Rose des Vents telt 350 leerlingen in de kleuter- en lagere school. Ze bevindt zich in de Vierwindenstraat in Sint-Jans-Molenbeek en ligt naast de Nederlandstalige school Windroos. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit de wijk.
De uitdagingen:

 • blijven zorgen voor meer groene ruimte in deze dichtbebouwde en dichtbevolkte wijk door gebruik te maken van het braakliggende terrein naast de school
 • de school meer openstellen voor wijk, met behoud van de vriendelijke, familiale sfeer van de school
 • het verenigingsleven van de wijk zichtbaarder en toegankelijker maken voor zowel studenten als bewoners

Op basis van de diagnoses wordt nagegaan welke projecten prioritair zijn in het kader van de investerings- en actieplannen van deze drie schoolcontracten.

U kunt de verschillende diagnoses hieronder raadplegen.

Publicaties

Schoolcontract

Diagnose - Schoolcontract Atheneum Anderlecht

Reeks 4 - 2023-2027

2023
perspective.brussels
Downloaden
Schoolcontract

Diagnose - Schoolcontract Edmond Peeters

Reeks 4 - 2023-2027

2023
perspective.brussels
Downloaden
Schoolcontract

Diagnose - Schoolcontract La Rose des Vents

Reeks 4 - 2023-2027

2023
perspective.brussels
Downloaden

Meer info