< Terug naar de kaart

Maximiliaan-Vergote


 

 

De wijken rondom het Maximiliaanpark en het Vergotedok zijn in volle verandering. Het Kanaalplan, het Stadsvernieuwingscontract (SVC), de Wijkcontracten. In de komende jaren zal de wijk enkele belangrijke openbare voorzieningen en openbare ruimten rijker zijn. Een mooie kans om na te denken over een coherent toekomstplan voor de wijk.

Naar een coherent inrichtingsplan

Om deze veranderingen in goede banen te leiden wordt momenteel een Richtplan van Aanleg uitgewerkt: het “RPA Max”. Het plan moet een coherente visie en de kwalitatieve spelregels bepalen voor alle toekomstige projecten zich zullen inplanten in de wijk. Aan de hand van een definitiestudie werden vijf grote sleutelkwesties voor het gebied geïdentificeerd:

  • Het stads- en havenlandschap : Het streven is om de transformaties van de perimeter te kaderen in een sterke landschappelijke benadering, die aansluit op de grote lineaire groenvoorzieningen van het stadscentrum en van Thurn & Taxis, met de bedoeling om de fysieke en stedenbouwkundige samenhang te versterken tussen de woonwijken en de grote stedelijke elementen zoals het Becodok en het Vergotedok.
  • De rol van wijkvoorzieningen in de evolutie van het gebied en haar bevolking : Het streven is om de transformaties van het gebied en de opeenvolging van projecten op lange termijn te anticiperen en te omkaderen aan de hand van een coherent aanbod van openbare voorzieningen die een antwoord kunnen bieden op de plaatselijke behoeften op korte, middellange en lange termijn. Deze vormen een van de slaagkansen van de globale transformatie van de rechteroever van het Becodok en het Vergotedok, rekening houdend met de socio-economische kwetsbaarheid van het gebied.
  • De intensiteit en de verweving van programma’s : Het streven is om de programma’s, hun intensiteit en hun stedelijke integratie te verduidelijken, in de zin van de functionele verweving zoals beoogd door het Kanaalplan. Het RPA moet onder meer duidelijkheid scheppen over de bebouwbare gebieden en hun programma’s, evenals hun dichtheden en typologieën, die voldoen aan de behoeften inzake huisvesting, openbare voorzieningen, werkgelegenheid, commerciële en economische ruimte en aan de doelstellingen van het GGB1. De voorgestelde benadering moet de voorwaarden scheppen voor het naast elkaar bestaan van de programma’s en vooral het economisch lokaal potentieel activeren, de verdichting van het havengebied bevorderen met gemengde programma’s en de fysieke toegankelijkheid van het water van het Vergotedok garanderen.
  • De kwaliteit en de programmatie van de openbare ruimte : Het streven is om de kwalitatieve richtlijnen voor de openbare ruimte en hun afstemming op de omringende ruimten met verschillende (private en semi-private) statuten te verduidelijken op het vlak van programmatie en fysieke inrichting.
  • Het milieu- en overlastbeheer : Het streven is om het leefmilieu en de leefomgeving van de bewoners en gebruikers van het grondgebied te verbeteren.

U bent de expert!

Een reflectieweek vond plaats van 18 tot 23 februari, met op het programma onder meer een reeks geleide wandelingen, debatten, en permanenties.

De bewoners, handelaars en ondernemers in de wijk werden uitgenodigd om samen met ons na te denken over de toekomstvisie voor de wijk. Er werden vier presentatie- en discussiemomenten voorzien gedurende het opstellen van het RPA Max.

Beluister onze podcast (in het Frans) over RPA MAX, in samenwerking met 1010, Grue, en het Centre d'écologie urbaine de Bruxelles.

Burgerbevraging

Van 2 september tot 17 oktober werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. In dat kader werd een informatie- en participatiebijeenkomst gehouden in het Noordpool Centrum. Daarbij deden we beroep op de inzichten van de inwoners en de gebruikers van de wijk. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het Richtplan van Aanleg (RPA).

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op de website van perspective.brussels gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

Het team

De opstelling van het RPA Max wordt aangestuurd door perspective.brussels, in samenwerking met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, de Stad Brussel, de Bouwmeester, en urban.brussels, Brussel Mobiliteit, de MIVB, hub.brussels en de Haven van Brussel.

Het MER wordt opgesteld door CSD Ingénieurs (Bijzonder bestek).