RPA Maximiliaan-Vergote: neem deel aan het openbaar onderzoek!

Openbaar onderzoek

16 oktober > 19 december 2023

Gepubliceerd op 9 oktober 2023

 

Situering van de perimeter
Situering van de perimeter
 

Het ontwerp van Richtplan van Aanleg Maximiliaan-Vergote, ontwikkeld door perspective.brussels, werd goedgekeurd door de Brusselse regering in eerste lezing op 8 juni 2023. Dit plan heeft betrekking op het gebied vanaf de binnenring en het Ijzerplein tot aan Jules de Trooz, via het Maximiliaanpark.

Dit ontwerp wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 16 oktober tot 19 december 2023. Neem deel en raadpleeg de documenten hier online, of bij de gemeentelijke administraties. 

Erratum – algemeen voorschift 0.6 en bijzonder voorschift 1.5, gerectificeerd in de Nederlandstalige versie alleen. 

De belangrijkste doelstellingen van het RPA Maximiliaan-Vergote zijn:

  1. Een nieuw stadspark aanleggen met bestaande ruimtes (zoals het Maximiliaan-park) en nieuwe ruimtes (waaronder een nieuw stuk openbaar park van 2.000 m² op het huidige eilandje van het The President Brussels Hotel). Het wordt een multifunctioneel park dat recreatie, educatie, sport, ontmoetingen en de biodiversiteit zal bevorderen.
  2. Het gemengde stedelijke karakter versterken en behouden door de samenhang van de verschillende functies te verbeteren. Hiervoor zijn reeds bestaande en toekomstige projecten de spil, waaronder het toekomstige Museum Kanal - Centre Pompidou als cultureel ankerpunt of het toekomstige sportcentrum Vergote.
  3. Inclusieve huisvesting creëren om te beantwoorden aan de lokale nood hieraanEen minimumaantal publieke woningen wordt voorzien.
  4. De stedelijke economie herontwikkelen met een verbinding tussen de haven en de stad. Nieuwe activiteiten worden voorzien op de Modderhoeve, de Stafkazerne en de politieschool, met een opwaardering van het erfgoed.

Uw mening telt !

Neem deel aan het openbaar onderzoek dat plaatsvindt van 16 oktober tot 19 december 2023. Dit kan online of bij de dienst urbanisme van de Stad Brussel en de gemeenten Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node.

  • Raadpleeg de documenten hieronder
  • Afspraak bij de gemeentelijke diensten van de stad Brussel, de gemeenten Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node, waar een papieren versie van de documenten beschikbaar is
  • Geef uw opmerkingen en bezwaren

We verwelkomen u ook graag op 22 en 23 november in het tijdelijk infopunt in de wijk (Centrum Noordpool, Antwerpsesteenweg 208, 1000 Brussel). Hier zal het plan worden toegelicht en kunt u met uw vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen terecht (reserveer een moment dat u het beste past).

Documenten

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en adviezen naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezonden, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal vragen. Het RPA kan hierop aangepast worden met het oog op een tweede lezing. De regering zal vervolgens het advies van de Raad van State inwinnen en in het licht van diens conclusies het RPA definitief goedkeuren.

 
1 Begin 2 Voltooid
Dag
Kies een dag dat u wil langskomen bij het infopunt
Momenten Woensdag
Momenten Donderdag

Meer info