< All the Strategische Polen

RPA - Max (Maximiliaan-Vergote)

in uitvoering

Een betere functionele verweving en een groot stadspark  om de Maximiliaan-Vergote-wijk te verbinden.


  © perspective.brussels

  © perspective.brussels

   

   

  Beschrijving


  De perimeter van het RPA Maximiliaan-Vergote bevindt zich in het hart van het Brussels Gewest op het grondgebied van stad Brussel, op de rechteroever van het kanaal ter hoogte van het Becodok en het Vergotedok, net ten noorden van de vijfhoek. In deze perimeter zijn reeds veel projecten opgestart, met als doel de buurt te transformeren. We willen voortbouwen op deze dynamiek en werken aan een grondigere transformatie voor een betere onderlinge samenhang en verweving tussen de verschillende functies van de stad.

  De Brusselse regering heeft het RPA Maximiliaan-Vergote op 8 juni 2023 in eerste lezing goedgekeurd.

  De belangrijkste doelstellingen van het RPA Maximiliaan-Vergote zijn:

  • Een nieuw stadspark aanleggen dat verschillende open ruimtes en gebouwen met elkaar verbindt om van dit versnipperde gebied weer één geheel te maken. Dit verbindend park maakt gebruik van bestaande ruimtes (zoals het Maximiliaan-park) en nieuwe ruimtes (waaronder een nieuw openbaar park van 2.000 m² op het huidige eilandje van het The President Brussels Hotel). Het wordt een multifunctioneel park dat recreatie, educatie, sport, ontmoetingen en de ontwikkeling van de biodiversiteit zal bevorderen.
  • Het zal het reeds bestaande gemengde stedelijke karakter versterken en behouden door de samenhang van de verschillende functies te verbeteren. Hiervoor zijn reeds bestaande en toekomstige projecten de spil van het programma: het toekomstige Museum Kanal - Centre Pompidou als cultureel ankerpunt, de Engie-torens als koppeling met de Manhattanwijk, die zelf ook mikt op meer functionele verweving, het toekomstige sportcentrum Vergote als verbinding tussen de residentiële en recreatieve functies en de havenactiviteiten.
  • Betaalbare en inclusieve woningen ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de lokale bevolking. Het RPA garandeert een minimumaantal publieke woningen. Bij projecten van meer dan 2.000 m² woonoppervlakte moet minstens 25% publieke huisvesting worden voorzien (zoals bepaald volgens artikel 2 §2 van de Brusselse Huisvestingscode).
  • De stedelijke economie ontwikkelen door het behoud van de verbinding tussen de haven en de stad en de consolidatie van economische en productie-activiteiten, terwijl deze beter worden geïntegreerd in de stedelijke context. Het doel is om deze activiteiten meer en meer op te nemen in de economische transitie. Het RPA draagt ook bij tot de waardering van het erfgoed, door nieuwe gebruiksmogelijkheden te ontwikkelen voor de sites van de Modderhoeve, de Stafkazerne en de Politieschool.

  Burgerbevraging

  Openbaar onderzoek 2023

  Een openbaar onderzoek voor het ontwerpplan vond plaats van 16 oktober tot 19 december 2023.

  Burgerraadpleging

  De bewoners, handelaars en ondernemers in de wijk werden uitgenodigd om samen met ons na te denken over de toekomstvisie voor de wijk.

  Een reflectieweek vond plaats van 18 tot 23 februari, met op het programma onder meer een reeks geleide wandelingen, debatten en permanenties.

  Beluister onze podcast (in het Frans) over RPA MAX, in samenwerking met 1010, Grue, en het Centre d'écologie urbaine de Bruxelles.

  Informatie- en participatiefase voor het RPA Max van 2 september tot 17 october 2019.

  Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op de website van perspective.brussels gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

  Twee fasen van publieke raadpleging eind 2020 (over de diagnose) en begin 2022 (over de visie) als onderdeel van de missie Territorium Noord.

  Het team

  De opstelling van het RPA Max wordt aangestuurd door perspective.brussels, in samenwerking met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, de Stad Brussel, de Bouwmeester, en urban.brussels, Brussel Mobiliteit, de MIVB, hub.brussels en de Haven van Brussel.

  Het MER werd opgesteld door Aries en CSD Ingénieurs (Bijzonder bestek).

  Steps of the PAD

  Arrêté d'élaboration
  Préparation de l'élaboration du projet
  Consultation citoyenne / Information et participation
  Élaboration du projet
  Adoption en 1ère lecture
  Enquête publique et avis d'instances
  Avis de la CRD
  Analyse du processus de consultation publique, concertations et arbitrages
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 2ème lecture
  Avis du Conseil d'État
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 3ème lecture
  Publication et entrée en vigueur
  Mise en oeuvre du projet

  Contact