Maximiliaan-Vergote: oproep aan ontwerpers

Projectoproep

Gepubliceerd op 3 december 2019

 


© Séverin Malaud

Het Maximiliaanpark, dat loopt van aan het stadscentrum over de Lakense Haard tot aan het Becodok en 9 hectare groot is, wordt volledig hertekend. Hiervoor lanceert BMA een oproep aan ontwerpers.

  • Deelopdracht A omvat de openlegging van de Zenne, een nieuwbouw voor de kinderboerderij Maximiliaan, de heraanleg van de Bolivarlaan en het Rederskruispunt en tot slot de heraanleg van het Maximiliaanpark zelf. De opdracht is zowel op technisch, stedenbouwkundig als landschappelijk gebied complex en ambitieus.
  • Deelopdracht B bestaat uit een uitgebreid traject van communicatie en participatie. De bedoeling is een kwalitatief park aan te bieden voor iedereen, ongeacht afkomst, status of cultuur.

Deze opdracht kadert binnen het Stadsvernieuwingscontract (SVC) nr. 1 Citroën-Vergote. Het is een gezamenlijke aanbesteding van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit. Leefmilieu Brussel is projectdrager van voorontwerp tot en met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en is voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team voor studie, ontwerp en participatie voor deze publieke ruimte.

Dit alles draagt bij tot een nieuwe dynamiek voor de wijk Maximiliaan-Vergote. Het ontwerp bundelt dan ook met opzet een grote diversiteit aan ontwerpvragen zodat één coherent stadsproject kan ontstaan: een aaneengesloten sterke open ruimte met een duidelijke identiteit en een grote toegankelijkheid.

Meer info