Basisonderwijs

Uit de tabel blijkt dat er in het basisonderwijs tussen 2010 en 2030 35 985 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het Brussels Gewest.

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2030 in het basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basisonderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – tot en met sept. 2022)
Geplande plaatsen
(tegen 2030)
             Totaal    
Franstalig onderwijs 16 891 4 254 21 145
Nederlandstalig onderwijs 10 282 4 558 14 840
TOTAAL 27 173  8 812 35 985

 Bron: Monitoring van het schoolaanbod – september 2022 – Dienst Scholen, perspective.brussels

 

Gecreëerde of geplande schoolplaatsen in het gewoon basisonderwijs tegen 2030

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – juli 2022 – Dienst Scholen van perspective.brussels