Toolbox

De school in de wijk

Bij de integratie van een school in haar directe omgeving werpt zich een aantal vragen op. Welke meerwaarde biedt de schoolfunctie aan de wijk als woonomgeving? Hoe kunnen de speelplaats, de sportzaal of de refter bijvoorbeeld met andere functies worden gedeeld? Hoe moet de mobiliteit worden georganiseerd en wat maakt de school toegankelijk?

Het Schoolcontract is een nieuwe tool die een grondslag kan vormen voor inrichtingsprojecten die een brug slaan tussen de school en de wijk. Het voorziet in aanbevelingen voor kwalitatief hoogstaande infrastructuur en voor het openstellen van scholen naar de wijk waarin ze gelegen zijn.

De verhouding tussen de wijk en het eigenlijke gebouw vereist afspraken in verband met de toegang, het openen en afsluiten van de infrastructuur (deuren, poorten), de overgang van publieke naar privéruimte, de speelplaatsen, gemeenschappelijke schoolvoorzieningen (sportzaal, refter, theaterzaal, ...) en de toegankelijkheid hiervan, de inrichting van buitenruimten (ondergrond, beplanting enz.), de toegankelijkheid voor PBM.

Focus - Een school met oog voor mobiliteit

Focus - Kwaliteit in de schoolomgeving

Focus - Gedeelde infrastructuur