Toolbox

Milieuvergunning

Schoolprojecten hebben niet altijd een milieuvergunning nodig. In de ordonnantie op de milieuvergunningen wordt opgesomd in welke gevallen een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte verplicht is voor ingedeelde inrichtingen.

Zo vereisen het gebruik van een verwarmingsketel met een hoog vermogen, een stookolietank, laboratoria (chemie/biologie) of een parking op het schoolterrein voorafgaandelijk een milieuvergunning.

Bovendien verschilt het type vergunning (de 'klasse') naargelang de omvang of het type van de ingedeelde inrichting, gaande van een eenvoudige aangifte bij de gemeente (vergunning van klasse 3) tot een uitgebreid dossier waarvoor een effectenbeoordeling vereist is (vergunning van klasse 1).

Leefmilieu Brussel heeft een gecoördineerde lijst opgesteld met ingedeelde inrichtingen voor alle soorten activiteiten en ondernemingen. De lijst bevat meer dan 200 rubrieken met een nauwkeurige omschrijving van de inrichtingen en met voor elk hiervan de overeenkomstige klasse van de vergunning of de aangifte (van 3 tot 1).

Opgelet bij bouwplaatsen!
De bouwplaats zelf is soms onderworpen aan een milieuvergunning of een bouwplaatsaangifte. Het gaat dus niet om een vergunning of een aangifte die betrekking heeft op de school zelf maar die bedoeld is om de werfoverlast te regelen. Het risico bestaat dat de bouwplaats wordt stilgelegd als op voorhand geen vergunningen zijn aangevraagd.
Een bouwplaats is onderworpen aan een vergunning:
► als ze groter is dan 500 m2 of als het vermogen van de machines meer dan 50 kW bedraagt;
► als het gaat om de renovatie of sloop van een gebouw dat asbest bevat;
► wanneer de werf voorziet in de sanering van een verontreinigde bodem.