Toolbox

Stedenbouw

Handelingen en werken aan schoolinfrastructuur zijn zoals bij elk bouwproject onderworpen aan stedenbouwkundige regels.

Deze steunen op de wetteksten die zijn gebundeld in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, afgekort BWRO.

Het BWRO regelt alle procedures voor stedenbouwkundige vergunningen. Het legt ook alle voorschriften vast voor de uitwerking, de aanpassing en de afwijking van geldende plannen en reglementen op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw die een weerslag hebben op de stedenbouwkundige vergunningen voor scholen.