Toolbox

Belastingen op aankopen en werken

  Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) – 6%

  Status: Koper
  Stelsel: Tarief van 6%
  Voorwaarden:

  • Gebouwen die in hoofdzaak en daadwerkelijk bestemd zijn om onderwijs te verstrekken;
  • Aard van de activiteiten:
   • verkoop van een nieuw gebouw (of een deel daarvan);
   • het vestigen van een zakelijk recht op een nieuw gebouw (of een deel daarvan);
   • het sluiten van een financiële leaseovereenkomst voor een nieuw gebouw (of een deel daarvan);
   • werken voor de bouw, de verbouwing, de verbetering, de renovatie, de uitbreiding, e.d. van een gebouw, met inbegrip van de plaatsing van roerende goederen verwerkt in het gebouw.

  Procedure: Zie FOD Financiën
  Contactgegevens: FOD Financiën

  Registratierechten - Vrijstelling - Tarief van 0%

  Wie een onroerend goed aankoopt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gebouw, huis, grond ...) moet, behalve bij vrijstelling, moet 12,5% registratierechten betalen. (Bron: FOD Financiën) 

  Status: Koper
  Stelsel: Tarief van 0%
  Voorwaarden:

  • Inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs bij de aankoop van onroerende goederen die bestemd zijn voor het onderwijs dat zij inrichten.

  Procedure:
  Contactgegevens:

  FOD Financiën
  Brussel Fiscaliteit

  Meerwaardebelasting op de verkoop van vastgoed – Tarief van 16,5%

  De meerwaarde is het verschil tussen het bedrag dat betaald wordt bij de aankoop van een onroerend goed en het bedrag van de herverkoop. Op deze meerwaarde wordt een belasting geheven als het goed minder dan vijf jaar na de aankoop opnieuw verkocht wordt. (Bron: notaire.be)

  Status: Verkoper
  Stelsel: Tarief van 16,5%
  Voorwaarden:

  • Gebouwen verworven onder bezwarende titel en verkocht binnen 5 jaar;
  • Goederen verworven door schenking en verkocht binnen 3 jaar na de schenking of binnen 5 jaar na de verwerving;
  • Onbebouwde goederen verworven onder bezwarende titel of door schenking onder levenden verkocht binnen 5 jaar na de eerste ingebruikname of verhuur van het onroerend goed.

  Procedure:

  • Belastbare grondslag: Verkoopprijs - Aankoopprijs verhoogd met 25%, d.w.z. de werkelijke aankoopkosten + 5% voor elk jaar tussen de aankoopdatum en de verkoopdatum van het onroerend goed + de door de eigenaar gemaakte kosten voor werken die worden aangetoond met een factuur.

  Contactgegevens: FOD Financiën