Toolbox

Normen en aanbevelingen

Het reglementair kader op gemeenschapsniveau is voornamelijk gebaseerd op fysische en financiële normen (Besluit van de Vlaamse Regering, Besluit van de Federatie Wallonië-Brussel).

De fysische normen leggen zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige zijde de maximumoppervlakte van de infrastructuur vast (en heel af en toe ook de minimumoppervlakte).
Wie deze normen naleeft, kan aanspraak maken op gemeenschapsfinanciering voor scholenbouw.

De structuur van de fysische en financiële normen aan Nederlandstalige en Franstalige zijde is gelijklopend.
Ze vinden hun oorsprong in de gemeenschappelijke regelgeving vóór de regionalisering van het onderwijs. De organismes die de normen bepalen en de subsidies toekenen voor de schoolinfrastructuur zijn:

Het zijn ook de 2 Gemeenschappen ( Fédératie Wallonïe-Brussel en AGION) die het gros van de aanbevelingen verstrekken voor de oppervlakte die voor de verschillende ruimten in het geplande schoolgebouw moet worden voorzien.

Ook al wijkt de formulering van deze aanbevelingen enigszins af van de ene Gemeenschap tot de andere, toch lopen ze in essentie sterk gelijk en vullen ze elkaar voor bepaalde aspecten zelfs aan.