Toolbox

Hulpmiddelen bij het zoeken naar locaties om een school op te richten

Een nieuwe school oprichten, een bestaande school uitbreiden of tijdelijke plaatsen in het leven roepen om een school draaiende te houden tijdens werkzaamheden?

De Dienst Scholen begeleidt projectbeheerders in hun zoektocht naar terreinen, en dan met name bij het raadplegen van de gewestelijke listings van beschikbare gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij zorgt er ook voor dat de aanvragen op de agenda van de Task Force Voorzieningen komen.

De Task Force Voorzieningen is een maandelijkse werkgroep bij perspective.brussels waarin de verschillende gewestelijke administraties die een rol spelen in de gewestelijke stadsplanning vertegenwoordigd zijn (Gewestelijke Grondregie, urban.brussel, Citydev, MSI ...). De Task Force Voorzieningen identificeert en verzamelt de vraag en oriënteert deze in functie van het bestaande aanbod om een plaats te vinden voor deze voorzieningen.

Neem contact op met de Dienst Scholen om een locatie te vinden