Toolbox

Secundair onderwijs

Deze tabel toont dat in het secundair onderwijs tussen 2010 en 2025 21.039 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het Brussels Gewest.

Secundair Gecreëerde plaatsen
2010 - sept.2018
Geplande plaatsen
tegen 2025
  Totaal            
Franstalig onderwijs 5528 12219 17747
Nederlandstalig onderwijs 930 2362 3292
TOTAAL 6458 14851 21039

Monitoring van het schoolaanbod – december 2018 – Dienst Scholen, perspective.brussels

Gecrëerde of geplande schoolplaatsen in het gewoon secundair onderwijs tegen 2025

Source: Monitoring van het schoolaanbod – december 2018 – Dienst Scholen van perspective.brussels