Toolbox

Secundair onderwijs

Deze tabel toont dat in het secundair onderwijs tussen 2010 en 2030 33 066 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het Brussels Gewest.

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2030 in het secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Secundair Gecreëerde plaatsen
2010 - tot en met sept.2023
Geplande plaatsen
tegen 2030
  Totaal            
Franstalig onderwijs 13 483 9 592 23 075
Nederlandstalig onderwijs  4 781 5 210 9 991
TOTAAL 18 264 14 802 33 066

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – september 2023 – Dienst Scholen, perspective.brussels

Gecrëerde of geplande schoolplaatsen in het gewoon secundair onderwijs tegen 2030

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – juli 2022 – Dienst Scholen van perspective.brussels