Toolbox

Focus - Kwaliteit in de schoolomgeving

De openbare ruimte in de buurt van de school is een belangrijk element in het dagelijks leven van de kinderen. Ze moeten er zich goed en veilig voelen en daarvoor moet een aantal voorwaarden vervuld zijn : voldoende verlichting, netheid, schuilplaatsen voor de regen enz.

De openbare ruimte is ook het raakvlak van iedereen die bij de school betrokken is en de rest van de wijk. Het is een omgeving waarvan alle vervoermiddelen tegelijk gebruik maken, met prioriteit voor voetgangers en fietsers, en waar ook andere met de school verbonden functies een plaats moeten hebben zoals ontmoeting, ontspanning, spel, gesprek.

Aan de schoolpoort laten deze uitdagingen voor de openbare ruimte zich het sterkst gelden.

De aanleg en het beheer van de openbare ruimten zijn afhankelijk van verschillende actoren: de gemeenten (met meerdere betrokken diensten), het Gewest, maar ook de MIVB en de politie. Daarom is het essentieel dat er een goede coördinatie bestaat tussen de scholen en deze diensten om tegemoet te kunnen komen aan ieders behoeften.

Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle schoolomgeving

Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 82

De schoolingang

Het eerste contact ter plaatse werkt sterk imagobepalend voor de school : kleur, kunstzinnige ingrepen en werk van de leerlingen dragen bij aan de identificatie van het gebouw. De schoolingang moet de leerlingen en het personeel, maar ook ouders en bezoekers een onthaal bieden dat die naam waardig is. Zitbanken en overdekte plekken op de speelplaats verhogen aanzienlijk het comfort. Maar aan de ingang is ook een efficiënte toegangscontrole noodzakelijk.

Aanbevelingen voor een aangename schoolingang

Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 33